Młodszy informatyk

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu

Toruń

100 dni temu

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu
Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 18940

Warunki pracy

Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godz. dziennie, budynek dwukondygnacyjny, brak wind i podjazdów oraz pomieszczeń sanitarnych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • administrowanie systemami teleinformatycznymi pracującymi w WKU
 • administrowanie stroną internetową WKU
 • organizowanie i prowadzenie kontroli stanu technicznego systemów teleinformatycznych
 • podział oraz nadzorowanie przestrzegania obowiązujących limitów finansowych związanych wykorzystywaniem wojskowych stacji telefonicznych i telefonów komórkowych
 • prowadzenie okresowych kontroli działania systemów operacyjnych, programów użytkowych i oprogramowania narzędziowego, w tym ich legalności
 • administrowanie systemem alarmowym pracującym w WKU
 • prowadzenie ewidencji sprzętu łączności i informatyki oraz materiałami eksploatacyjnymi
 • uczestnictwo w planowaniu potrzeb w zakresie sprzętu informatyki umożliwiającego sprawną realizację zadań przez wojskową komendę uzupełnień

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość instalacji systemów operacyjnych
 • znajomość pakietu Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w zakresie konserwacji sprzętu teleinformatycznego
 • doświadczenie w zakresie administrowania systemami alarmowymi

Poznaj stanowisko: Administrator IT

Administrator IT to osoba, która sprawuje opiekę nad systemem informatycznym. Do jego głównych obowiązków należy: zabezpieczanie danych elektronicznych, zarządzanie dostępem do danych oraz rozwiązywanie problemów systemu i danych. Administrator IT musi charakteryzować się: wykształceniem wyższym kierunkowym, posiadaniem wiedzy eksperckiej o technologiach IT ...
Administrator IT Praca Administrator IT

Rekrutują z Praca.pl