Oficer portu w Kapitanacie Portu Gdynia

Urząd Morski w Gdyni

Gdynia

790 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 176688
 • Data ukazania się ogłoszenia: 09 stycznia 2016 r.

Urząd Morski w Gdyni

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • oficer portu
 • do spraw służby ruchu
 • w Kapitanacie Portu Gdynia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdynia
 • ul. Polska 2
  81-339 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie ruchu statków w porcie i na redzie oraz wydawanie zezwolenia na ruch w porcie oraz wejście statku lub wyjście statku z portu
 • sprawowanie nadzoru w zakresie spełniania warunków korzystania przez statki z usług pilotowych, usług holowniczych i pomocy cumowników
 • przeprowadzanie kontroli podczas dokonywanych obchodów w granicach portu i obiektów portowych oraz przeprowadzanie interwencji w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w porcie
 • przeprowadzanie kontroli stwierdzającej zapewnienie warunków bezpiecznej obsługi przeładunku materiałów niebezpiecznych
 • przeprowadzanie kontroli podczas dokonywanych obchodów w granicach portu i obiektów portowych oraz podejmowanie niezbędnych działań w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia nabrzeży i wód portowych
 • podejmowanie niezbędnych działań w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w porcie i na redzie oraz wsparcie informacyjne w trakcie akcji ratowniczych, przeciwsztormowych, przeciwlodowych i likwidacji rozlewów
 • dokonywanie zapisów w dzienniku portowym
 • wykonywanie czynności dochodzeniowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
  - praca w terenie
  - nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy)
  - zagrożenie korupcją
  - permanentna obsługa klientów zewnętrznych
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
  - praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
  Warunki uciążliwe:
  - zmienne warunki atmosferyczne
  - praca w terenie
  - praca nocna
  Narzędzia i materiały pracy:
  - komputer
  Infrastruktura - bariery architektoniczne:
  - brak podjazdu
  - brak schodołazu
  - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego rok doświadczenia zawodowego w pracy na statku w dziale pokładowym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
  • świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym
  • świadectwo ogólne lub ograniczone operatora GMDSS (GOC, ROC)
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
  • znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa morskiego w zakresie wykonywanych zadań
  • znajomość przepisów dotyczących ochrony żeglugi i portów morskich w zakresie wykonywanych zadań
  • znajomość przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań
  • znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska morskiego w zakresie wykonywanych zadań
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe profilowe na kierunku nawigacja
 • rok doświadczenia zawodowego w pracy na statku w dziale pokładowym na stanowisku oficera wachtowego
 • rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
 • prawo jazdy kategorii B
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania
 • przeszkolenie w zakresie obsługi ekstranetowej aplikacji Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Kapitan Statku Morskiego

Kapitan statku morskiego jest najwyższym zwierzchnikiem załogi statku, osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo jednostki i osób na niej przybywających, a także występującą w interesie armatora, czyli osoby eksploatującej statek. Ogromna odpowiedzialność, spoczywająca na kapitanie, oraz zakres posiadanej przez niego wiedzy i doświadczenia sprawia, że posiada on najwyższe uprawnienia i jest ostatecznym organem decyzyjnym w ...
Kapitan Statku Morskiego Praca Kapitan Statku Morskiego

Rekrutują z Praca.pl