Operator Wytwórni Betonu

CEMEX Polska Sp. z o.o.

742 dni temu

CEMEX to globalny lider w branży materiałów budowlanych. Od ponad 100 lat dostarczamy wysokiej jakości produkty i usługi naszym klientom i społecznościom na całym świecie. CEMEX Polska należy do czołówki krajowych producentów cementu, betonu i kruszyw oraz do grona liderów zrównoważonego rozwoju. W naszych licznych zakładach produkcyjnych oraz w biurze korporacyjnym w Warszawie zatrudniamy blisko 1300 osób.

Aktualnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku:Operator Wytwórni Betonu


Główne miejsce pracy: Lublin

Czasowe relokacje do: Urzędowa k/Kraśnika

 

Współpraca na czas określony na podstawie samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej

Od Kandydatów oczekujemy:
  • Minimum średniego wykształcenia technicznego z zakresu budownictwa, elektryki, automatyki lub mechaniki

  • Doświadczenia w pracy na stanowisku operatora węzła betoniarskiego i/lub operatora ładowarki

  • Posiadania ważnych uprawnień do obsługi zespołu maszyn do produkcji masy betoniarskiej i/lub ładowarki

  • Gotowości do uzupełnienia jednej z wyżej wymienionych kwalifikacji (posiadanie minimum jednego z tych uprawnień jest warunkiem koniecznym)

  • Znajomości obsługi programów pakietu MS Office

  • Mobilności i dyspozycyjności

  • Gotowości do częstych podróży służbowych (w rejonie Lublin-Urzędów k/Kraśnika)

  • Zaangażowania w wykonywaną pracę

 W naszych rekrutacjach stosujemy zasady równości i poszanowania różnorodności. Zatrudniamy kandydatów najlepiej spełniających wymagania na danym stanowisku, bez względu na stopień sprawności, wiek, płeć, pochodzenie lub inne cechy podmiotowe.

Poznaj CEMEX
Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla potrzeb związanych z realizacją obecnie prowadzonego procesu rekrutacji oraz procesów rekrutacji prowadzonych w przyszłości przez administratora danych CEMEX Polska Sp. z o.o., Ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)”. Zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów rekrutacji prowadzonej przez Spółkę.”

Poznaj

CEMEX Polska Sp. z o.o.

CEMEX jest globalnym liderem w branży materiałów budowlanych. W świecie stojącym wobec stale rosnącej potrzeby rozwoju budownictwa, pomagamy zaspokajać to zapotrzebowanie poprzez dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług naszym klientom oraz naszym społecznościom na całym świecie.

Poznaj stanowisko: Operator Sprzętu Budowlanego

Operator sprzętu budowlanego to osoba, która wykonuje prace związane z budową obiektów ziemnych (nasypy drogowe, kolejowe, zapory), podziemnych (tunele, schrony, zbiorniki), przygotowaniem mieszanek betonowych i bitumicznych a także z budową i eksploatacją dróg. Najważniejszym zadaniem operatora maszyn i urządzeń do robót ziemnych jest umiejętność użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem, przy uwzględnieniu w ...
Operator Sprzętu Budowlanego Praca Operator Sprzętu Budowlanego

Podobne oferty

Rekrutują z Praca.pl