Poborca skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Lublin

189 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Poborca skarbowy
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 15336

Warunki pracy

Praca w terenie oraz administracyjno-biurowa, wymagająca bezpośredniej i telefonicznej obsługi klientów zewnętrznych. Praca wymaga sprawności fizycznej i wymuszonej pozycji ciała. Praca w terenie wymaga przemieszczania się samochodem i pieszo. Większość czynności biurowych wykonywana jest w pozycji siedzącej. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na I piętrze. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, tablet do pracy w terenie, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Pomieszczenia wyposażone są w klimatyzatory. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodny z przepisami o ustawie o służbie cywilnej.
Siedziba Drugiego Urzędu Skarbowego znajduje się przy ul. Szeligowskiego 24 i jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Budynek jest wyposażony w windy i toalety dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • stosowanie przewidzianych prawem czynności egzekucyjnych i środków egzekucyjnych tj. pobieranie należności u zobowiązanego, zajęcie, odbiór oraz sprzedaż zajętych ruchomości
 • rozliczanie przydzielonej służby pod względem merytorycznym i rachunkowym, rzetelne i systematyczne przekazywanie należności pobranych od zobowiązanych
 • rejestracja tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, ordynacji podatkowej, kodeksu postępowania administracyjnego
 • umijętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • wysoka kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość programów Egapoltax, Open office

Poznaj stanowisko: Poborca Podatkowy

Poborca podatkowy, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za ściąganie należności od podatników, na rzecz firm lub instytucji w imieniu których występuje. Do tychże podmiotów należeć mogą urzędy skarbowe, gminne, dostawcy gazu i energii elektrycznej, instytucje publicznej opieki zdrowotnej, banki i inne instytucje finansowe. Poborca podatkowy musi legitymować się dokumentem potwierdzającym ...
Poborca Podatkowy Praca Poborca Podatkowy

Rekrutują z Praca.pl