Referent w Wydziale Kadr KMP we Wrocławiu

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Wrocław

1795 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 150839
 • Data ukazania się ogłoszenia: 11 kwietnia 2013 r.

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi sekretariatu Kierownictwa KMP we Wrocławiu
 • w Wydziale Kadr KMP we Wrocławiu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
  ul. Podwale 31-33
  50-040 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław
 • Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
  ul. Sołtysowicka 21
  51-168 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji Zastępcom KMP we Wrocławiu w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • ewidencjonowanie pism wpływających i wypływających do i z sekretariatu w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • obsługiwanie wszystkich urzadzeń biurowych znajdujących się w sekretariacie, a zwłaszcza komputera, telefonu, i faxu
 • prowadzenie terminarza spotkań Kierownictwa KMP we Wrocławiu w celu zapewnienia właściwej organizacji pracy Zastępcom Komendanta
 • uczestniczenie w pracach nieetatowych komisji i zespołów powoływanych przez Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu w celu realizacji zadań związanych z okresowymi inwentaryzacjami
 • wprowadzanie kart Policyjnej rejestracji Zdarzeń Drogowych (PRD-5) do Krajowego Systemu Informacji Policyjnej w celu prowadzenia właściwej statystyki zdarzeń drogowych
 • redagowanie pism na polecenie Zastępców Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu
 • sporzadzanie grafiku służby Komendantów Miejskich Policji we Wrocławiu oraz listy obecności kierownictwa przy ul. Podwale 31-33 i przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca wykonywana na I pietrze budynku, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek nie posiada podjazdu; natomiast istnieje winda oraz toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wysoka kultura osobista
  • komunikatywność
  • umiejetność obsługi urządzeń biurowych
wymagania dodatkowe
 • roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Rekrutują z Praca.pl