Specjalista/Główny Specjalista – Administrator systemów Linux

Gdańskie Centrum Informatyczne

Gdańsk

157 dni temu

Ogłoszenie numer: 1754744, z dnia 2017-08-18

Gdańskie Centrum Informatyczne

Dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego
na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Gdańskim Centrum Informatycznym w Gdańsku, ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5

Specjalista/Główny Specjalista – Administrator systemów Linux

Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk

 

Opis stanowiska

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 • administrowanie serwerami opartymi o system operacyjny Linux;
 • wykonywanie i okresowe weryfikowanie kopii bezpieczeństwa systemów Linux i usług sieciowych;
 • nadzór nad funkcjonowaniem poczty elektronicznej i współadministrowanie serwerem pocztowym;
 • administrowanie serwisem intranetowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku;
 • prace związane z rozwojem administrowanych i nadzorowanych systemów Linux;
 • monitorowanie zasobów informatycznych bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem w/w narzędzi oraz podejmowanie stosownych działań;
 • fachowa pomoc użytkownikom w czasie wdrażania i eksploatacji administrowanych i nadzorowanych systemów Linux;
 • prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z wykonywanymi czynnościami administracyjnymi;
 • zarządzanie systemem kopii bezpieczeństwa;
 • planowanie rozwoju i dokonywanie modyfikacji infrastruktury sieciowej i serwerowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Wymagania

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe;
 • min. 4-letni staż pracy;
 • min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • doświadczenie w administrowaniu sieciowymi systemami operacyjnymi (Red Hat, Debian, FreeBSD);
 • bardzo dobra znajomość technologii i systemów pocztowych, DNS, MySQL, WWW, JBoss;
 • znajomość technologii sieciowych LAN, WAN, SAN;
 • umiejętność tworzenia skryptów dla celów administracyjnych (Bash, Python);
 • znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);
 • obywatelstwo polskie;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

- wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w administrowaniu pocztą elektroniczną w organizacji zatrudniającej powyżej 500 osób;
 • znajomość technologii wirtualizacji serwerów (Citrix, Vmware);
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem i utwardzaniem systemów Linux (czynności mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa oferowanego przez system);
 • podstawowa umiejętność obsługi mechanizmów Active Directory;
 • znajomość technologii kopii bezpieczeństwa EMC: Avamar, DataDomain.

Oferujemy

 • umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
 • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo,
 • /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,
 • miejsce pracy: Gdańsk,  
 • specyfika pracy: praca biurowa,
 • wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 2900,00 – 4800,00 brutto, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji,
  /zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych/,
 • dodatek stażowy
  /zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”
  /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,
 • przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2017 r.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj stanowisko: Administrator Unix / Linux

Administrator UNIX to osoba, która zajmuje się administrowaniem systemu UNIX, zapewnieniem właściwego funkcjonowania serwerów i usług systemowych, rozwiązywaniem bieżących problemów użytkowników sieci i aplikacji systemowych, instalacją i konfiguracją oprogramowania oraz wdrażaniem zmian. Administrator UNIX powinien posiadać wykształcenie wyższe ...
Administrator Unix / Linux Praca Administrator Unix / Linux

Rekrutują z Praca.pl