Specjalista Koordynator (ds. koordynacji izolacji, oddziaływań linii) w Wydziale Techniki Liniowej

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Konstancin-Jeziorna

214 dni temu


Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłaszają rekrutację na stanowisko:


Specjalista Koordynator (ds. koordynacji izolacji, oddziaływań linii) w Wydziale Techniki Liniowej

Nr Ref.: DD/WL/SK3/07/17

Miejsce pracy: Konstancin-Jeziorna

 

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:
 • Zapewnienie odpowiednich i nowoczesnych rozwiązań technicznych dla infrastruktury sieci przesyłowej poprzez standaryzację i typizację;
 • Opracowywanie i aktualizowanie standardów, specyfikacji technicznych, rozwiązań typowych i wymagań funkcjonalnych dla obiektów sieci przesyłowej i ich części składowych, w szczególności rozwiązań technicznych i wymagań technicznych związanych z oddziaływaniem linii na otoczenie/środowisko oraz zagadnień koordynacji izolacji obiektów liniowych i ochrony odgromowej;
 • Współpraca z jednostkami badawczymi i naukowymi, udział w pracach organizacji krajowych i zagranicznych oraz komitetów normalizacyjnych w celu zapewnienia stałego doskonalenia standardów technicznych w oparciu o aktualny stan wiedzy technicznej;
 • Zapewnienie wsparcia eksperckiego procesu realizacji inwestycji w tym zapewnienie nadzoru w zakresie, jakości stosowanych materiałów;
 • Kontrola zgodności dokumentacji produkcyjnej z odpowiednimi standardami, przepisami oraz normami technicznymi;
 • Zapewnienie wsparcia eksperckiego procesu utrzymania i eksploatacji sieci przesyłowej;
 • Inicjowanie projektów badawczo-rozwojowych.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe;
 • Ok. 4-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • Znajomość norm i wymagań dotyczących obciążalności prądowej linii, przewodów stosowanych w napowietrznych liniach elektroenergetycznych NN;
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne E, D;;
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie B1-B2;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Bardzo dobra znajomość MS Office;
 • Dyspozycyjność, wysoka skuteczność działania, dokładność, profesjonalizm, zaangażowanie; odporność na stres;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Poznaj stanowisko: Elektroenergetyk

Elektroenergetyk jest pracownikiem elektrowni odpowiedzialnym za nadzorowanie i kontrolowanie poprawnego funkcjonowania wszystkich urządzeń i systemów, funkcjonujących na jej terenie. Z racji posiadanego wykształcenia, wiedzy praktycznej i doświadczenia, elektroenergetyk zajmuje się obsługą tychże urządzeń, a także na bieżąco monitoruje ich stan techniczny, będąc gwarantem bezpieczeństwa pozostałych pracowników ...
Elektroenergetyk Praca Elektroenergetyk

Rekrutują z Praca.pl