Specjalista

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Poznań

107 dni temu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 19008

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
- zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą Urzędu
- konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazania lub odebrania dokumentów
- obsługa klientów, poczty oraz wykonywanie czynności archiwizacyjnych
- stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych wymagających często nieszablonowego podejścia, wymagana komunikatywność
- stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku biurowego
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
- parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie
- winda w budynku nie przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich
- wejście do budynku możliwe klatką schodową o szerokości 160 cm z poręczami, po stromych schodach zabiegowych
- z klatki schodowej bezpośrednie wejście do pomieszczeń biurowych
- budynek nie przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
- drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
- w budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • porządkowanie zbioru akt bieżących wytworzonych w oddziałach zajmujących się legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców wg określonych zasad
 • bieżące udostępnianie akt zgromadzonych w zbiorze na potrzeby pracowników merytorycznych prowadzących postępowania w sprawach legalizacji pobytu, zatrudnienia cudzoziemców oraz obywatelstwa polskiego
 • przyjmowanie korespondencji wpływającej do Wydziału oraz rejestrowanie jej w systemie komputerowym, w tym prowadzenie obsługi korespondencji w systemie EZD, w celu przekazania jej osobom uprawnionym do dekretacji; wprowadzanie wniosków w sprawach cudzoziemców do aplikacji „Cudzoziemcy”
 • przyjmowanie i opracowywanie poczty wpływającej od operatorów pocztowych bezpośrednio do Wydziału
 • przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych, przyjmowanie i nadawanie faksów i obsługa poczty elektronicznej w celu zapewnienia właściwego przepływu informacji w Wydziale
 • aktualizacja zbioru poprzez bieżące włączanie dokumentacji po zakończeniu postępowań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość zasad archiwistyki
 • znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem administracji państwowej
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • rzetelność i sumienność
 • umiejętność współpracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • umiejętność efektywnej komunikacji
 • asertywność

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl