Starszy inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Oddziale Terenowym w Warszawie

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Warszawa

1781 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 151349
 • Data ukazania się ogłoszenia: 30 kwietnia 2013 r.

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego
 • do spraw kontroli organizacji i techniki prowadzenia ruchu kolejowego
 • w Oddziale Terenowym w Warszawie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Transportu Kolejowego
  ul. Chałubińskiego 4
  00 - 928 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Warszawie
  ul. Hoża 86
  00 - 682 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola zarządców infrastruktury, przewoźników oraz użytkowników bocznic kolejowych w zakresie przestrzegania warunków prawidłowej organizacji i techniki prowadzenia ruchu kolejowego w celu zagwarantowania jego bezpieczeństwa
 • kontrola zarządców infrastruktury, przewoźników oraz użytkowników bocznic kolejowych w zakresie posiadania wymaganych kwalifikacji przez pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego w czasie wykonywania czynności przez tych pracowników
 • opiniowanie treści przepisów wewnętrznych dotyczących bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego przez użytkowników bocznic kolejowych w celu wnioskowania o ich zatwierdzenia przez Prezesa UTK
 • przeprowadzanie kontroli dotyczących realizacji wniosków profilaktycznych i zaradczych, wynikających z badań okoliczności i przyczyn wypadków kolejowych
 • opracowywanie wniosków pokontrolnych i środków zaradczych wynikających z przeprowadzanych kontroli, jak również kontrola ich realizacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego
 • prowadzenie ewidencji poważnych wypadków, wypadków i incydentów kolejowych, które podlegają obowiązkowi zawiadamiania przez zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników oraz użytkowników bocznic kolejowych
 • współuczestnictwo w sporządzaniu okresowych sprawozdań dotyczących oceny stanu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, dokonywanych na podstawie realizowanych kontroli i przeprowadzanych analiz zaistniałych poważnych wypadków, wypadków i incydentów kolejowych
 • współpraca z Departamentem Nadzoru Eksploatacyjnego i Bezpieczeństwa Ruchu w zakresie realizacji zadań określonych w obowiązujących przepisach w celu wypracowania wspólnych wniosków zmierzających do zwiększenie bezpieczeństwa budowli kolejowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w Urzędzie oraz poza siedzibą Urzędu - udział w kontrolach.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca z komputerem. W budynku winda, podjazd.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy na stanowiskach związanych z organizacją i techniką prowadzenia ruchu kolejowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień dotyczących organizacji i funkcjonowania transportu kolejowego
  • znajomość prawodawstwa z zakresu transportu kolejowego
  • znajomość prawodawstwa z zakresu organizacji i techniki prowadzenia ruchu kolejowego
  • znajomość prawodawstwa z zakresu służby cywilnej
  • znajomość KPA
  • znajomość obsługi pakietu MS Office
  • komunikatywność
wymagania dodatkowe
 • 2 lata doświadczenia zawodowego na kontrolerskich lub samodzielnych stanowiskach pracy, związanych z organizacją i techniką prowadzenia ruchu kolejowego
 • studia podyplomowe o kierunku organizacja transportu kolejowego
 • uprawnienia audytorskie w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Kolejowym
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Poufne”
 • prawo jazdy kat. „B”

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Rekrutują z Praca.pl