Starszy referent

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Szczecin

82 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 18036

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej; praca wymagająca niejednokrotnie kontaktu z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Na stanowisku pracy użytkowany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, niszczarka dokumentów, telefon. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Małopolskiej 47, stanowisko pracy usytuowane na IV piętrze budynku, w pokoju biurowym złożonym z dwuosobowych boksów wyposażonych w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek wyposażony w windę, jednak budynek i pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 2458,67 zł (brutto).
Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.

Zakres zadań

 • Sprawdzanie, rejestrowanie i usuwanie danych w Systemie Niejawnym Policji na rzecz jednostek i komórek organizacyjnych Policji woj. zachodniopomorskiego
 • Obsługa zleceń kierowanych przez komórki organizacyjne i jednostki Policji województwa zachodniopomorskiego w systemie KCIK
 • Przeprowadzanie na polecenie Komendy Głównej Policji weryfikacji rejestracji operacyjnych
 • Koordynowanie zainteresowania jednostek Policji w przypadku dokonywania rejestracji i sprawdzeń
 • Wspomaganie administratorów KSIP w zakresie nadzoru nad rejestracją przestępstw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów:
 • - ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1782),
 • - rozporządzenia MSW w sprawie przetwarzania informacji przez Policję z dnia 21 lipca 2016 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1091),
 • - ustawy o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2016 poz.1167),
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (MS Word, MS Excel)
 • Umiejętność organizacji pracy

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Rekrutują z Praca.pl