(Starszy) Specjalista ds. Rejestracji Leków

Ivowen Limited

184 dni temu

Ogłoszenie numer: 1774375, z dnia 2017-09-14

Ivowen Limited

Firma Irma Ivowen Limited świadczy specjalistyczne usługi doradcze w zakresie rejestracji leków, współpracuje  z firmami z całego świata wspierając je i pomagając w uzyskaniu pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla różnych rodzajów produktów farmaceutycznych.

Firma jest częścią pan-Europejskiej sieci konsultantów EuDRAcon i w związku z tym może oferować lokalne wsparcie i usługi w całej UE i EOG.

(Starszy) Specjalista ds. Rejestracji Leków

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie

 

Opis stanowiska

Ekscytujące możliwości dla właściwej osoby pragnącej pracować z domu jako wyspecjalizowany kontrahent dynamicznej i ukierunkowanej firmy doradczej z siedzibą w Clonmel, Co. Tipperary w Irlandii, zajmującej się sprawami rejestracji leków.

Ivowen Limited może zapewnić gwarantowaną, minimalną ilość godzin w tygodniu i/lub miesięcznie dla osoby pracującej zdalnie na zasadzie wyłączności.

Okazjonalne wizyty w siedzibie głównej w Clonmel mogą być wymagane. Koszty podróży i ewentualnego zakwaterowania zostaną w całości pokryte przez firmę Ivowen Limited.

 

Rola i obowiązki


Główne obowiązki obejmowałyby między innymi:

 • przygotowywanie i opracowywanie  wniosków o zezwolenie na dopuszczenie do obrotu (MAAs), w pełni zgodnych z UE eCTD , w procedurach DCP, MRP i CP,
 • przygotowywanie, opracowywanie i składanie zmian, wniosków o przedłużenie okresu ważności pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, aplikacji do badań klinicznych itp.
 • pisanie i podpisywanie podsumowań jakości (QOS) i oświadczeń eksperta,
 • recenzowanie gotowych  wniosków o zezwolenie na dopuszczenie do obrotu (MAAs) w zakresie zgodności z wymaganiami oraz przygotowywanie analiz braków i błędów dla klientów,
 • dostarczanie strategicznych porad w zakresie rejestracji leków i dokumentacji rejestracyjnej oraz
 • utrzymywanie klientów na bieżąco z lokalnymi/krajowymi wymaganiami.

Inne obowiązki

Obowiązki będą zmienne w zależności od charakteru projektów do realizacji. Będą one głównie obejmować kwestie rejestracyjne i rozwojowe w odniesieniu do produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi oraz do celów weterynaryjnych.

Firma Ivowen Limited dostarcza również wsparcia w zakresie wyrobów medycznych oraz nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, w związku z czym wiedza i doświadczenie w tych dziedzinach byłaby także użyteczna.

Oczekujemy bycia na bieżąco ze zmieniającymi się wymogami rejestracyjnymi.

Wizyty w siedzibie klienta mogą okazać się konieczne.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe, co najmniej licencjat z nauk przyrodniczych/ścisłych.
 • Przynajmniej 1-2 lata doświadczenia w rejestracji leków jako warunek wstępny, oraz minimum 1-2 lata doświadczenia w innym sektorze farmaceutycznym, jak np. Kontrola Jakości (QC)/Zapewnienie Jakości (QA), Zgodność (Compliance), itp.
 • Doświadczenie odnośnie wyrobów medycznych oraz w nadzorze nad bezpieczeństwem farmakoterapii byłoby również bardzo przydatne.
 • Doskonała znajomość wymogów rejestracyjnych obowiązujących w Unii Europejskiej oraz procedur rejestracyjnych.
 • Znajomość zgłoszeń elektronicznych (eCTD i NEES) byłaby przydatna, ale nie jest wymagana, gdyż zostanie zapewnione szkolenie w tym zakresie.
 • Znajomość obsługi komputera z zakresu Ms Office, lub odpowiednika Ms Office, itp.
 • Wymagana bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 • Wymagane doskonałe umiejętności w zakresie pisania jak i porozumiewania się, dbałość o szczegóły i umiejętność obsługi kilku złożonych projektów w tym samym czasie byłyby ogromną zaletą.

Oferujemy

 • Wynagrodzenie do negocjacji, współmierne z doświadczeniem.
 • Elastyczne godziny pracy.
 • Szkolenia.
 • Możliwości wszechstronnego rozwoju zawodowego.
 • Udział w ciekawych projektach.
 • Współpraca z przyjaznym i pomocnym zespołem.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Informacji Medycznej

Specjalista do spraw informacji medycznej jest osobą gromadzącą i analizującą informacje dotyczące nowych produktów i usług pojawiających się na rynku medycznym. Informacje te przekazuje następnie odpowiedniej komórce do spraw marketingu i promocji firmy, w której jest zatrudniona. Specjalista ds. informacji medycznej jest więc researcherem wyspecjalizowanym w branży medycznej, dlatego też zawód ten jest ...
Specjalista ds. Informacji Medycznej Praca Specjalista ds. Informacji Medycznej

Rekrutują z Praca.pl