Starszy specjalista

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Warszawa

5 dni temu

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 22160

Warunki pracy

Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury);
Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa);
Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz;
Elastyczne godziny pracy.

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • koordynacja prac związanych z technicznym utrzymaniem Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów w celu zapewnienia ciągłości jego działania i dostępności usług;
 • koordynowanie i nadzór pracą osób (pracownicy firm zewnętrznych) wykonujących zadania w zakresie utrzymania Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów;
 • udział w pracach dotyczących budowy i rozwoju systemów teleinformatycznych wykorzystywanych dla potrzeb tworzenia Wspólnej Infrastruktury Państwa;
 • realizacja procesów i zadań związanych z bezpieczeństwem systemów funkcjonujących na infrastrukturze ZIR;
 • koordynowanie od strony technicznej prac związanych z podłączaniem użytkowników zewnętrznych do systemów teleinformatycznych, rejestrów i ewidencji na ZIR;
 • współpraca z komórkami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie funkcjonowania i utrzymania sieci oraz systemów teleinformatycznych w obszarze związanym z rejestrami i ewidencjami prowadzonymi przez Ministra Cyfryzacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • znajomość działania i budowy systemów teleinformatycznych;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • zorientowanie na osiągnięcie celu;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia w zakresie administrowania systemami Unix/Linux, AIX, systemami bazodanowymi, serwerami aplikacyjnymi, zarządzaniem Data Center;
 • przeszkolenie w zakresie ITIL v.3.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-26 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Starszy specjalista/WEiOC/DUS/MC ”

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Informatyki

  Specjalista do spraw informatyki jest osobą odpowiedzialną za szereg procesów informatycznych w firmie. W praktyce specjalista nadzoruje i kontroluje poprawne działanie systemów informatycznych, funkcjonujących w danej firmie lub instytucji, jednocześnie organizując rozwój i wprowadzanie nowych technologii informatycznych na jej obszarze. Specjalista administruje siecią wewnętrzną firmy, jeśli nie wyznaczono do tego ...
  Specjalista ds. Informatyki Praca Specjalista ds. Informatyki

  Rekrutują z Praca.pl