Starszy specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Warszawa

8 dni temu

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 22249

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze; możliwa praca w uciążliwych warunkach środowiskowych (serwerowania, tj. niższa temperatura, hałas), wymagana jest odporność na stres; urząd mieści się w budynku zabytkowym przy ulicy Miodowej 15; stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym na I piętrze w części „C”, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w części „B” i „C” na parterze; budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda znajduje się w budynku „B”;

Zakres zadań

 • Utrzymywanie i administrowanie systemem EZD,
 • Koordynacja eksploatacji systemu EZD oraz tworzenie i aktualizacja procedur eksploatacyjnych systemu EZD,
 • Inicjowanie i przeprowadzanie szkoleń niezbędnych dla zachowania ciągłości i wysokiej jakości funkcjonowania systemu EZD,
 • Obsługa systemu Intranet w zakresie funkcji administratora oraz redaktora treści.
 • Obsługa informatyczna infrastruktury informatycznej Ministerstwa w zakresie: podpisu elektronicznego, stacji roboczych, sieciowych systemów informatycznych,
 • Nadzór poprawnego wykonywania umów wsparcia oraz uczestnictwo w kontaktach z wykonawcą systemu EZD i Intranet,
 • Przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia niezbędnych do udzielenia zamówień publicznych w zakresie systemu EZD, Intranet oraz systemów z nimi powiązanymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania systemami informatycznymi
 • przeszkolenie Prince 2 Foundation lub równoważne
 • średniozaawansowana znajomość języka angielskiego
 • znajomość systemów operacyjnych MS Windows 7/8.1/10 oraz serwerowych MS Windows 2008 R2/ 2012 R2/ 2016
 • Znajomość MS SQL Serwer 2008 i wyżej
 • Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania systemami informatycznymi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość systemu EZD PUW

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-23 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
  z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego (poz. 1896)”

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Informatyki

  Specjalista do spraw informatyki jest osobą odpowiedzialną za szereg procesów informatycznych w firmie. W praktyce specjalista nadzoruje i kontroluje poprawne działanie systemów informatycznych, funkcjonujących w danej firmie lub instytucji, jednocześnie organizując rozwój i wprowadzanie nowych technologii informatycznych na jej obszarze. Specjalista administruje siecią wewnętrzną firmy, jeśli nie wyznaczono do tego ...
  Specjalista ds. Informatyki Praca Specjalista ds. Informatyki

  Rekrutują z Praca.pl