Zastępca kierownika Zakładu Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Narodowej

Biblioteka Narodowa

Warszawa

211 dni temuRekrutacja na stanowisko: Zastępcy kierownika Zakładu Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Narodowej

Miejsce pracy: Warszawa


Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego,
 • bardzo dobrej znajomości bibliotek cyfrowych,
 • znajomości ustawy o bibliotekach i ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wraz z aktami wykonawczymi,
 • znajomości ustawy o prawie autorskim,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
 • komunikatywności, umiejętności kierowania zespołem i koordynacji działań różnych zespołów.
Zakres obowiązków:
 • zastępowanie kierownika Zakładu,
 • nadzór nad tworzeniem i prezentacją zbiorów cyfrowych,
 • prace nad rozwojem serwisów cyfrowych BN,
 • współpraca międzynarodowa w zakresie tworzenia zasobów cyfrowych i jej organizacja w obrębie BN.
Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat.
Wynagrodzenie zasadnicze:
 • 4 800 zł + dodatek funkcyjny 35 %.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Bibliotece Narodowej w Warszawie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji procesu obecnej rekrutacji. Moje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Podanie moich danych Bibliotece Narodowej jest dobrowolne. Mam prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Mam świadomość, że niepodanie moich danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji w Bibliotece Narodowej z siedzibą w Warszawie.

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Poznaj stanowisko: Bibliotekarz

Bibliotekarz, jak sugeruje sama nazwa stanowiska jest osobą zatrudnioną w bibliotece i nadzorującą jej funkcjonowanie na wielu płaszczyznach. Osoba obsadzona na tym stanowisku pozyskuje, kataloguje i przechowuje zbiory biblioteczne, w rozumieniu nie tylko samych książek, lecz także periodyków, materiałów cyfrowych, zdjęć i innych nośników, zawierających publikacje fabularne, naukowe i inne. Bibliotekarz na podstawie ...
Bibliotekarz Praca Bibliotekarz

Rekrutują z Praca.pl