Grupa SIG
Grupa SIG na świecie istnieje od 1956 roku, a sama spółka notowana jest na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Na całym świecie SIG plc zatrudnia ponad 10 000 pracowników w ponad 800 lokalizacjach, między innymi we Francji, Irlandii, Hiszpanii, Bułgarii, Niemczech, Anglii.
SIG w Polsce
W Polsce SIG działa od 1996 roku, prężnie rozwijając sieć sprzedaży i otwierając nowe oddziały – obecnie posiada 51 oddziałów zlokalizowanych na terenie całego kraju. Polski SIG zatrudnia łącznie około 900 pracowników.
Praca w SIG
SIG cieszy się opinią uczciwego i rzetelnego pracodawcy, który dba o pracowników i ich komfort pracy. Codzienna praca jest realizacją strategicznej polityki personalnej przedsiębiorstwa, która wyznacza kierunek rozwoju i motywacji pracowników, zgodnie z misją i wartościami firmy. Jako pracodawca doskonale zdajemy sobie sprawę, że siłą organizacji są ludzie, a nasza silna pozycja na rynku to zasługa naszych pracowników. Inwestowanie w rozwój pracowników jest elementem strategii naszego przedsiębiorstwa – stawiamy zatem na długoterminową współpracę i cenimy lojalnych pracowników. Jesteśmy zawsze gotowi, aby zatrudniać specjalistów, którzy chcą z nami pozostać na dłużej.
Nasza polityka personalna
SIG w ramach prowadzonej polityki personalnej zapewnia warunki sprzyjające rozwojowi zarówno pracowników, jak i samej firmy. Firma konsekwentnie dąży do ciągłego wzrostu jej reputacji poprzez dostarczanie klientom kompletnych systemów zabudowy wewnętrznej, sufitów, dociepleń, dachów, izolacji oraz chemii budowlanej o najwyższym standardzie światowym. Aby zrealizować ten cel, SIG dba:
  • o podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich pracowników
  • o doskonałą organizację pracy i warunki pracy zgodnie z obowiązującym prawem
Wizja SIG
Jej znakiem jest drzewo, które jest symbolem organizacji połączonej i ściśle współpracującej ze sobą.
Misja SIG
Dążymy do tego, aby poprzez wiedzę i doświadczenie przyczynić się do sukcesów naszych Klientów. Naszą misję ujęliśmy w jednym zdaniu:
Wartości
Jesteśmy dużą międzynarodową organizacją. Wartości to wspólny język, który pozwala nam się porozumieć pomiędzy kulturami, narodami. A także miedzy sobą, wewnątrz poszczególnych krajów. Jesteśmy różni, ale wartości, czyli wspólne zasady, co do których wszyscy jesteśmy przekonani, pozwalają nam na współpracę i porozumiewanie się na co dzień.
www.sig.pl
Firma SIG Sp. z o.o. nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.
Archiwalne oferty pracy SIG Sp. z o.o.