Zakład Usług Komunalnych Sp.z o.o.

działaność w zakresie: - zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania scieków - unieszkodliwiania odpadów komunalnych - zarządzania gminnymi nieruchomościami mieszkaniowymi
Firma Zakład Usług Komunalnych Sp.z o.o. nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.
Archiwalne oferty pracy Zakład Usług Komunalnych Sp.z o.o.