Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w korpusie służby cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.). W ogłoszeniach o naborze do korpusu służby cywilnej podawana jest informacja o terminie i miejscu złożenia aplikacji. Dokumenty można składać osobiście w siedzibie urzędu – na Dziennik Podawczy w al. Szucha 14 w Warszawie (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.15-16.15) – lub przesłać pocztą.

 

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (z uwagi na wydłużenie ustawowego terminu składania dokumentów w ogłoszeniach decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).

Aktualne oferty pracy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

mazowieckie, Warszawa

dziś

Administracja publiczna / Służba cywilna

mazowieckie, Warszawa
mazowieckie, Warszawa
małopolskie, Kraków i teren woj. małopolskiego
małopolskie, Kraków
pomorskie, Miastko

dziś

Administracja publiczna / Służba cywilna

wielkopolskie, Poznań i teren woj. wielkopolskiego

dziś

Administracja publiczna / Służba cywilna

mazowieckie, Warszawa

dziś

Administracja publiczna / Służba cywilna

mazowieckie, Warszawa

dziś

Administracja publiczna / Służba cywilna

podkarpackie, Rzeszów

dziś

Administracja publiczna / Służba cywilna

mazowieckie, Warszawa

dziś

Administracja publiczna / Służba cywilna

mazowieckie, Warszawa

dziś

Administracja publiczna / Służba cywilna

mazowieckie, Warszawa

dziś

Administracja publiczna / Służba cywilna

mazowieckie, Warszawa

dziś

Administracja publiczna / Służba cywilna

mazowieckie, Warszawa

dziś

Administracja publiczna / Służba cywilna

podlaskie, Augustów

dziś

Administracja publiczna / Służba cywilna

pomorskie, Gdańsk

dziś

Administracja publiczna / Służba cywilna

zachodniopomorskie, Szczecin

dziś

Administracja publiczna / Służba cywilna

wielkopolskie, Poznań

dziś

Administracja publiczna / Służba cywilna

dolnośląskie, Jelenia Góra
Archiwalne oferty pracy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie