Asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie

Lublin

189 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 15360

Warunki pracy

• Praca z materiałem zakaźnym.
• Stres związany z obsługą klienta
• Budynek przy ul. Droga Męczenników Majdanka 50 nie jest dostępny i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim oraz mających kłopoty z poruszaniem się.

Zakres zadań

 • Sporządzanie i nadzór nad wykonaniem pożywek bakteriologicznych i odczynników dla potrzeb laboratorium oraz wdrażanie nowych pożywek i ich walidacja
 • Obsługa i kontrola specjalistycznego wyposażenia w pracowni (w tym aparatury pracującej pod ciśnieniem – autoklawy)
 • Nadzór nad dokumentowaniem czynności związanych ze sporządzeniem pożywek
 • Uczestniczenie oraz prowadzenie szkoleń w zakresie pracowni
 • Współpraca z pozostałymi pracowniami laboratorium
 • Kontrola nad przygotowywaniem szkła laboratoryjnego oraz kontrola warunków sterylizacji
 • Kontrola szczepów laboratoryjnych wykorzystywanych w ocenie jakości pożywek oraz kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości inspekcji weterynaryjnej - mikrobiologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze wykonywanych zadań – diagnostyka mikrobiologiczna
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych lub stresowych
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dodatkowe szkolenia z zakresu mikrobiologii i diagnostyki laboratoryjnej
 • Znajomość zasad związanych z pracą w systemie zarządzania jakością w laboratorium

Poznaj stanowisko: Laborant

Laborant to osoba pracująca w laboratorium przedsiębiorstwa i zajmuje się pobieraniem, oraz badaniem surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: przygotowanie sprzętu laboratoryjnego, pobieranie próbek i wykonywanie bieżących analiz laboratoryjnych, koordynacja i nadzór wykonania harmonogramu badań surowców, ...
Laborant Praca Laborant

Rekrutują z Praca.pl