Główny księgowy

Sunex S.A.

Racibórz

183 dni temu

SUNEX S.A.  jest czołowym producentem rozwiązań w dziedzinie techniki grzewczej, w tym solarnej, w Europie.

Stawiamy na doskonałą jakość. Współpraca nawiązana z gronem polskich i zagranicznych dostawców pozwala na zastosowanie najnowszych materiałów i rozwiązań w dziedzinie produkcji kompletnych systemów grzewczych. Przedsiębiorstwo wykorzystuje surowce i półprodukty pochodzące od renomowanych producentów.

 

W związku z dynamiczną ekspansją i rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Główny księgowy
Miejsce pracy: Racibórz
Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należeć:
 • Ewidencjonowanie i kontrola operacji gospodarczych i ich właściwej dokumentacji;
 • Sporządzanie i nadzór merytoryczny nad poprawnością wykonania deklaracji podatkowych i statystycznych;
 • Bieżąca analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych Spółki;
 • Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych;
 • Kontrola poprawności dekretacji dokumentów księgowych;
 • Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych oraz innych raportów księgowych na potrzeby Zarządu oraz instytucji zewnętrznych;
 • Sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznych (jednostkowych, i w odpowiednich przypadkach również skonsolidowanych);
 • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych i prognoz finansowych w porozumieniu z Zarządem;
 • Przygotowywanie okresowych raportów giełdowych na podstawie właściwych przepisów
 • Bieżąca kontrola zmian w przepisach (podatkowych, rachunkowych, giełdowych) mających znaczenie dla działalności i rozliczeń Spółki.
Od kandydatów oczekujemy:
 • Wyższego wykształcenia w zakresie finansów i rachunkowości;
 • Minimum 3-letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej;
 • Wysokiego zaangażowania i inicjatywy w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • Znajomości polskich przepisów prawa podatkowego i aktualnych zmian, w tym także przepisów związanych z WDT, WNT, eksportem i importem;
 • Bardzo dobrej praktycznej znajomości ustawy o rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, aktualnych przepisów ZUS oraz MSSF/MSR;
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu Office, w szczególności Microsoft Excel;
 • Praktycznej znajomości aplikacji finansowo-księgowych.
Oferujemy:
 • Możliwość ubezpieczenia grupowego;
 • Możliwość korzystania z programów motywacyjnych;
 • Możliwość rozwoju zawodowego w tym szkolenia.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj stanowisko: Główny Księgowy

Główny Księgowy jest to jedna z najważniejszych osób w firmie. Pracownik ten odpowiada za prezentowanie w sprawozdaniach - wszystkich przeprowadzonych operacji finansowych oraz za organizację, koordynację, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności firmy, a także za pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem prawa podatkowego w przedsiębiorstwie. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku ...
Główny Księgowy Praca Główny Księgowy

Rekrutują z Praca.pl