Podobne oferty pracy

Inspektor ochrony środowiska
Miejsce pracy: Olsztyn i teren woj. warmińsko-mazurskiego
Ogłoszenie o naborze Nr 9059

Warunki pracy

- praca zarówno w siedzibie urzędu jak i w terenie, częste wyjazdy służbowe,
- praca wymagająca dużej odporności na stres, dobrej komunikatywności,
- praca przy monitorze ekranowym,
- konieczność poruszania się po obszarze obejmującym działania kontrolne Inspektoratu (również miejsca trudno dostępne),
- nietypowe godziny pracy (w przypadku pozostawania w gotowości na wypadek wystąpienia zdarzeń stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska),
- prowadzenie samochodu służbowego w razie potrzeby.

Zakres zadań

  • prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody oraz przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z naruszeniem warunków ochrony środowiska, przygotowanie zarządzeń pokontrolnych i dokumentacji potrzebnej do wydawania decyzji administracyjnych oraz kontrolowanie ich realizacji
  • prowadzenie postępowań w sprawie nałożenia kar oraz nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz wnioskowanie o ukaranie w sprawach o wykroczenia przeciwko środowisku do sądów
  • podejmowanie decyzji dotyczących potrzeby wykonania właściwych badań i nadzorowanie poboru prób
  • analizowanie i ocenianie wyników badań i pomiarów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe związane z ochroną środowiska
  • znajomość ustaw: o Inspekcji Ochrony Środowiska, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o odpadach, ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; umiejętność obsługi komputera: programów Office, Internetu; umiejętność prowadzenia pojazdów (prawo jazdy kat, B); wysoka sprawność fizyczna (obsługiwanie sprzętu terenowego, wspomagającego działania kontrolne); dyspozycyjność (możliwość pracy w nietypowych godzinach i w godzinach nadliczbowych).
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, komunikatywność, odpowiedzialność i umiejętność współpracy z zespołem, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Specjalista do spraw Ochrony Środowiska – osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za: planowanie i organizowanie pracy własnej zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, planowanie, organizowanie i kierowanie pracą zespołu, kompletowanie, aktualizowanie i upowszechnianie aktów prawnych dotyczących zagadnień ochrony środowiska, prowadzenie monitoringu ...

Załącz pliki do aplikacji

Aplikuj profilem
Nieuzupełniony profilUzupełnij

Rozmiar pliku 15MB | .bmp, .doc, .docx, .gif, .gzip, .jpeg, .jpg, .odt, .pdf, .pjpeg, .png, .rar, .rtf, .tiff, .txt, .xls, .xlsx, .zip

Dodatkowe informacje (rozwińzwiń)

- Wymagane pola

Trwa wysyłanie

Upuść plik w polu, aby go dodać

Rekrutują z Praca.pl