Inspektor w Wydziale Wspomagającym Komendy Miejskiej Policji w Gdyni

Komenda Miejska Policji w Gdyni

Gdynia

1502 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 157665
 • Data ukazania się ogłoszenia: 07 lutego 2014 r.

Komenda Miejska Policji w Gdyni

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale Wspomagającym Komendy Miejskiej Policji w Gdyni

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Gdyni
  ul. Portowa 15
  81-350 Gdynia

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestrowanie dokumentacji wpływającej do wydziału i wydawanie jej osobom uprawnionym,
 • aktualizowanie, wypożyczanie i zapoznawanie pracowników wydziału z przepisami resortowymi oraz innymi aktami prawnymi,
 • kompletowanie i przechowywanie dokumentów ostatecznie zakończonych i sporządzanie spisów akt przekazanych do składnicy akt w KMP w Gdyni,
 • sporządzanie protokołów brakowania akt,
 • sporządzanie kwartalnych zestawień dla celów statystycznych w oparciu o rejestry podstawowe i pomocnicze.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca biurowa przy komputerze, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Praca wymaga przemieszczania się w budynku - budynek wyposażony w windę.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • biegła obsługa komputera (znajomość pakietu OpenOffice)
wymagania dodatkowe
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl