Kierownik Wydziału Wynagrodzeń w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

753 dni temu


 

poszukuje kandydatów na stanowisko:Kierownik Wydziału Wynagrodzeń w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Nr Ref.: DK_WW_KW

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:
 • Kierowanie pracą Pracowników Wydziału Wynagrodzeń poprzez m.in. delegowanie zadań, monitorowanie oraz ocenę ich realizacji, motywowanie i dbanie o rozwój Pracowników oraz zapewnienie bieżącej wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawa pracy podległych Pracowników.
 • Kontrola i nadzór nad dokumentami związanymi z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń, obciążeń publiczno-prawnych oraz opieką socjalną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy (m.in. Kodeks pracy, Ustawy o US, NFZ, PDOF, ZFŚS oraz uregulowania wewnętrzne).
 • Prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń, świadczeń i ich pochodnych oraz narzutów na wynagrodzenia pracowników Spółki.
 • Gospodarowanie środkami i realizacją świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Obsługa umów cywilno-prawnych zawieranych z osobami fizycznymi i świadczącymi usługi zarządzania (umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie).
 • Obsługa Pracowniczego Programu Emerytalnego.
 • Współudział w zakresie budowania i wdrażania polityki wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w Spółce.
 • Przygotowywanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń i świadczeń.
 • Inicjowanie usprawnień i modyfikacji funkcjonalności modułu wynagrodzeń w SAP HR.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz mile widzialne z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Minimum 6 lat stażu pracy na stanowisku kierowniczym, w tym 3 lata w działach personalnych/ kadrowo-płacowych.
 • Biegła znajomość zagadnień z zakresu wynagrodzeń i świadczeń oraz ubezpieczeń społecznych.
 • Dobra znajomość programu SAP HR-PY.
 • Dobra znajomość programu Płatnik.
 • Umiejętność stosowana i interpretacji przepisów prawa.
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (w tym pakietu MS Office).
 • Bardzo dobre umiejętności w zakresie planowania, organizowania, kontrolowania i delegowania.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Poznaj stanowisko: Kierownik Wydziału

Kierownik wydziału, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za koordynowanie i współrealizowanie całokształtu procesów decyzyjnych w przestrzeni danego wydziału firmy lub instytucji. Zakres konkretnych obowiązków, przynależnych do stanowiska jest ściśle związany z charakterem branży lub sektora rynku; kierownik wydziału może zajmować się kreowaniem strategii sprzedażowej oddziału, analizować ...
Kierownik Wydziału Praca Kierownik Wydziału

Rekrutują z Praca.pl