Księgowy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Kraków

192 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 14155

Warunki pracy

Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone jest w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy oraz urządzenia peryferyjne – drukarki, skanery itp. Siedziba inspektoratu nie została w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych (brak przystosowanych pomieszczeń i przystosowanej toalety). Praca wymagająca szczególnej koncentracji, odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz odporności na stres.
Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego oraz narzędzi biurowych – (kserokopiarka, drukarka, niszczarka do dokumentów, skaner).

Zakres zadań

 • rozliczanie i księgowanie wynagrodzeń i zasiłków ZUS oraz zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i składek na Fundusz Pracy na podstawie list wynagrodzeń
 • dekretacja dokumentów finansowych zgodnie z planem kont obowiązującym w jednostce
 • wprowadzanie do programu komputerowego finansowo-księgowego wszystkich dokumentów finansowych w zakresie dochodów budżetu
 • sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych w zakresie dochodów państwa, należności, zobowiązań i wydatków strukturalnych
 • sporządzanie poleceń przelewów dochodów budżetu państwa
 • windykacja należności
 • sporządzanie bieżących informacji finansowych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów o sprawozdawczości oraz dostarczenia informacji dla kierownictwa jednostki i innych instytucji
 • archiwizowanie dokumentów w formie papierowej i elektronicznej celem przekazania do archiwum

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera: MS Windows, Pakiet biurowy MS Office
 • znajomość przepisów w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej
 • skuteczna komunikacja
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zdolność analitycznego myślenia
 • znajomość obsługi systemów bankowości elektronicznej

Poznaj stanowisko: Księgowy

Księgowy - to pracownik działu księgowości, osoba zajmująca się prowadzeniem szeroko pojętej rachunkowości w banku, firmie. Do zadań księgowego należy, m.in.: księgowanie dokumentów, uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej, sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, ...
Księgowy Praca Księgowy

Rekrutują z Praca.pl