Podreferendarz w Sekcji Całodobowej Obsługi Międzynarodowego Przepływu Informacji Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji

Komenda Główna Policji w Warszawie

Warszawa

1676 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 153894
 • Data ukazania się ogłoszenia: 16 sierpnia 2013 r.

Komenda Główna Policji w Warszawie

 • Komendant Główny Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • podreferendarz
 • w Sekcji Całodobowej Obsługi Międzynarodowego Przepływu Informacji Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie klasyfikacji dokumentów zgodnie z procedurą obowiązującą w Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji KGP,
 • dokonywanie analizy dokumentów wpływających do Biura i kompletowanie materiałów dotyczących konkretnej sprawy,
 • sprawdzanie i analizowanie dokumentów z tymi, które wcześniej wpłynęły do BMWP z bazą archiwalną INTP,
 • rejestrowanie dokumentów wpływających do systemu teleinformatycznego Biura,
 • wprowadzanie korekty odebranych przez system dokumentów zawierających błędy i przekazywanie do realizacji wydziałom i sekcjom Biura.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - częste nietypowe godziny pracy.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - naturalne i sztuczne oświetlenie,
  - wymuszona pozycja ciała,
  - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  - przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • 6 miesięcy doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  • terminowość,
  • rzetelność,
  • skrupulatność,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole.
wymagania dodatkowe
 • 2 lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
 • przeszkolenie w zakresie archiwizacji i przechowywania dokumentów,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • umiejętność obsługi systemów teleinformatycznych.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Rekrutują z Praca.pl