Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Praca.pl Praca Mazowieckie Warszawa Specjalista ds. Administracyjnych Warszawa
Specjalista / Starszy specjalista / Główny specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych Sekcja Kontraktowania

Specjalista / Starszy specjalista / Główny specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych Sekcja Kontraktowania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Warszawa
specjalista mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
46 dni temu

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Specjalista / Starszy specjalista / Główny specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych Sekcja Kontraktowania
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: S/SS/GS/DPU/04/01/24
Główne zadania:

Realizacja zadań określonych dla Sekcji Kontraktowania w szczególności:

 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych w procesie kontraktowania oraz ich aktualizacja do zmieniających się przepisów,
 • Udział w ocenie pracy ekspertów uczestniczących w procesie oceny wniosków o dofinansowanie lub rozpatrywania środków odwoławczych oraz współpraca z ekspertami,
 • Udział w panelowym procesie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie:​
  • prowadzenie paneli ekspertów w ramach Komisji Oceny Projektów,
  • ocena wniosków o dofinansowanie, w tym w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP),
  • weryfikacja danych i dokumentów dostarczanych przez wnioskodawców,
  • bieżące wprowadzanie danych dot. prowadzonej oceny do Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI),
  • przygotowanie i prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami.
 • Udział w przygotowaniu list ocenionych projektów wraz z rekomendacją udzielenia bądź odmowy udzielenia dofinansowania ze środków Programów Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW),
 • Udział w procesie rozpatrywania środków odwoławczych,
 • Przygotowanie wyznaczonych umów z beneficjentami,
 • Bieżące uzupełnianie i weryfikacja baz danych i systemów informatycznych danymi w zakresie realizowanych zadań,
 • Udział w opracowywaniu założeń do realizacji nowych lub modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, inicjowanie zmian przepisów w tym zakresie,
 • Udział w monitorowaniu wartości środków zakontraktowanych i wydatkowanych w ramach projektów oraz postępu rzeczowego i efektów projektów,
 • Udział w przygotowaniu danych i dokumentów na potrzeby sprawozdawczości, monitorowania i ewaluacji projektów.
 • Przygotowanie (m.in. we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi PARP) i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie wdrażanych działań.
Wymagania konieczne:
 • Wykształcenie:
  • Wyższe (minimum licencjat).
 • Doświadczenie zawodowe:
  • min. 2 lata doświadczenia zawodowego (2 lata w przypadku specjalisty, 3 lata w przypadku starszego specjalisty, 5 lat w przypadku głównego specjalisty).
  • Doświadczenie w zakresie wykonywania pracy biurowej.
 • Wiedza:
  • Znajomość systemów teleinformatycznych do elektronicznego zarządzania dokumentacją.
  • Znajomość systemu wdrażania funduszy strukturalnych.
  • Znajomość zasad pomocy publicznej.
  • Podstawowa znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych (pzp).
  • Podstawowa znajomość ustawy o finansach publicznych.
  • Podstawowa znajomość prawa cywilnego (w zakresie umów cywilno-prawnych).
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. podstawowym.
 • Umiejętności:
  • Sprawna obsługa aplikacji komputerowych (pakiet MS Office), w tym MS Excel na poziomie średniozaawansowanym.
  • Umiejętność współpracy oraz organizacji i planowania.
  • Zdolność analitycznego myślenia.
  • Gotowość do podróży służbowych.
  • Gotowość do wystąpień publicznych
Dodatkowo (wymagania pożądane):
 • wyższe magisterskie w dziedzinie ekonomii, prawa lub pokrewnych, ew. studia podyplomowe z ww. dziedzin;
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy związanej z przygotowywaniem lub kontraktowaniem programów / projektów (2 lata w przypadku specjalisty,
 • 3 lata w przypadku starszego specjalisty, 5 lat w przypadku głównego specjalisty).​;
 • doświadczenie w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego;
 • wiedza w zakresie sposobów i warunków świadczenia usług proinnowacyjnych;
 • znajomość środowiska instytucji otoczenia biznesu;
 • znajomość zasad rachunkowości;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym;
 • praktyczna znajomość pzp;
 • MS Excel poziom zaawansowany (samodzielne generowanie wybranych grup danych, projektowanie ich formatu itp.);
 • prawo jazdy kat. B (czynna umiejętność prowadzenia samochodów osobowych).
Oferujemy:
 • umowę o pracę;
 • premię regulaminową;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • szkolenia;
 • atrakcyjną lokalizację;
 • wydarzenia integracyjne;
 • programy socjalne.
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.
 

Poznaj

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul.Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Dlaczego warto?

Praca w PARP daje możliwość zdobywania doświadczenia w prestiżowych krajowych i międzynarodowych projektach. Dzięki polityce personalnej pracownicy mają możliwość optymalnego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. Dbamy o rozwój kompetencji, życzliwą atmosferę i budujemy przyjazne relacje zespołowe oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Podobne oferty