Pracownik w w w Wydziale Monitorowania i Zabezpieczeń

Narodowy Bank Polski

Warszawa

334 dni temu

Departament Informatyki i Telekomunikacji

poszukuje kandydata do pracy

w Wydziale Monitorowania i Zabezpieczeń


Do głównych zadań pracownika należeć będzie:
 • administrowanie systemami bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • rekomendowanie zabezpieczeń teleinformatycznych adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń i podatności eksploatowanych systemów teleinformatycznych,
 • udział w opracowywaniu i wdrażaniu wytycznych do polityki bezpieczeństwa informacji w zakresie stosowanych zabezpieczeń teleinformatycznych,
 • udział w postępowaniach przetargowych,
 • opracowanie i nadzór nad wykonywaniem testów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
 • współpraca z administratorami eksploatowanych systemów teleinformatycznych.

 

Wymagania formalne w stosunku do kandydata:
 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: informatyka, elektronika
  lub pokrewne.
Wymagania kompetencyjne w stosunku do kandydata:
 • doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych na stanowiskach związanych
  z bezpieczeństwem teleinformatycznym,
 • doświadczenie w administrowaniu wybranymi systemami bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • znajomość na poziomie administracyjnym zagadnień sieciowych, systemów operacyjnych,
 • znajomość protokołów sieciowych,
 • programowanie w wybranych językach skryptowych,
 • znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem testów bezpieczeństwa,
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • zaangażowanie i odpowiedzialność za efekty własnej pracy,
 • sumienność i terminowość w zakresie powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność do pracy pod presją czasu.
Dodatkowymi atutami będą:
 • potwierdzona certyfikatem znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów operacyjnych,
 • posiadanie innych certyfikatów bezpieczeństwa informacji,
 • znajomość wybranej metodyki prowadzenia projektów,
 • znajomość wybranego środowiska rozwoju oprogramowania.

Poznaj stanowisko: Pracownik ds. Ochrony Danych

Zadaniem Pracownika ds. Ochrony Danych jest odpowiednie zabezpieczenie przed wyciekiem wszelkich informacji dotyczących firmy i jej działania. Informacje te obejmują dane osobowe pracowników zatrudnionych w firmie, dane klientów, informacje o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, plany działania i rozwoju, projekty, analizy i inne. Wydostanie się poza firmę tajnych i poufnych danych mogłoby doprowadzić do wielu negatywnych skutków, ...
Pracownik ds. Ochrony Danych Praca Pracownik ds. Ochrony Danych

Rekrutują z Praca.pl