Referendarz

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Warszawa

129 dni temu

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 17983

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek jest klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji o niskim stopniu skomplikowania w celu ochrony praw indywidualnych pasażerów w transporcie lotniczym;
 • Udzielanie informacji zainteresowanym na temat przepisów prawa dotyczących ochrony praw pasażerów w transporcie lotniczym celem podniesienia wiedzy pasażerów co do możliwości dochodzenia swych praw – pisemnie, telefonicznie oraz drogą elektroniczną;
 • Sporządzanie statystyk dotyczących spraw rozpatrywanych w komórce w celu zapewnienia aktualnych i rzetelnych informacji związanych z ochroną praw pasażerów;
 • Współpraca z organami administracji publicznej, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami lotnictwa cywilnego celem wspólnej realizacji spraw, wzajemnej wymiany doświadczeń i spostrzeżeń;
 • Udział w przygotowywaniu i przetwarzaniu informacji publicznej podlegającej udostępnieniu w celu zapewnienia Prezesowi ULC rzetelnego wywiązania się z obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów wspólnotowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów z zakresu ochrony praw pasażerów w lotnictwie cywilnym
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość środowiska Microsoft Office
 • Kompetencje behawioralne: zorientowanie na osiąganie celów, rzetelność i terminowość, doskonalenie zawodowe, skuteczna komunikacja, umiejętność współpracy, umiejętności analityczne, pozytywne podejście do klienta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość innego języka obcego UE na poziomie komunikatywnym

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Rekrutują z Praca.pl