Referent w Dziale Egzekucji Administracyjnej

Urząd Skarbowy w Otwocku

Otwock

1169 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 165610
 • Data ukazania się ogłoszenia: 30 grudnia 2014 r.

Urząd Skarbowy w Otwocku

 • Naczelnik
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw ewidencji tytułów wykonawczych
 • w Dziale Egzekucji Administracyjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Skarbowy w Otwocku
  ul. Matejki 4
  05-400 Otwock

Miejsce wykonywania pracy:

 • Otwock
 • Urząd Skarbowy w Otwocku
  ul. Kołłątaja 1B
  05-400 Otwock

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Badanie prawidłowości otrzymanych tytułów wykonawczych i dopuszczalności prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
 • Rejestracja i prowadzenie ewidencji wpływających tytułów wykonawczych w podsystemie Egapoltax,
 • Przygotowanie tytułów wykonawczych do nadania klauzuli o skierowaniu do egzekucji,
 • Obciążanie wierzycieli opłatą komorniczą oraz kosztami postępowania,
 • Ścisła wspólpraca z innymi działami Urzędu w celu zapewnienia prawidłowego przygotowania projektów rozstrzygnięć.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa wykonywania w siedzibie Urzędu przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie. Praca wymagająca sprawności obu rąk, praca w zespole.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Na stanowisku pracy nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy. Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. budynek trzykondygnacyjny bez windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, bez przystosowanych toalet dla osób poruszających się na wózkach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji i Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • znajomość obsługi komputera,
  • przeszkolenie w zakresie obsługi programu Egapoltax,
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji,
 • znajomość ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania cywilnego.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Rekrutują z Praca.pl