Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy

Praca w laboratorium na cały etat 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie badań laboratoryjnych metodami stosowanymi w biologii molekularnej i ich dokumentacja w celu określenia autentyczności produktów.
 • Współpraca przy wprowadzaniu nowych metod badawczych w celu rozszerzenia i doskonalenia działalności laboratorium.
 • Sprawdzanie urządzeń laboratoryjnych w celu prawidłowego wykonywania badań.
 • Przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych w celu doskonalenia kompetencji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunkowe: chemia, biologia, biotechnologia.
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie prowadzonych badań.
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość.
 • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość jednego z języków: angielski, niemiecki, francuski na poziomie B2.
 • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie kompetencji: umiejętność obsługi urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych.
 • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2017-03-27 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  plac Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem LOL-S

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...

  Rekrutują z Praca.pl