Specjalista

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wrocław

192 dni temu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 14158

Warunki pracy

Warunki dot. charakteru pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań:
1. Praca w siedzibie urzędu;
2. Wyjazdy służbowe;
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
1. Praca przy komputerze;
2. Bariery architektoniczne – budynek 3- piętrowy, bez wind, podjazdów;

Zakres zadań

 • prowadzenie całości spraw związanych z obsługą kancelaryjną oraz bieżącą działalnością Jednostki;
 • obsługa sekretariatu JRP i wykonanie innych czynności administracyjnych, w tym: wszelkie działania związane z obsługą techniczną spotkań, zamawiania materiałów na potrzeby JRP;
 • prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz kompletowanie posiadanej dokumentacji;
 • koordynowanie organizacji spotkań, konferencji i pobytów misji oceniających;
 • uczestniczenie w pracach komisji powołanych przez Kierownika JRP, obsługa corocznego audytu Przedsięwzięcia oraz innych organów kontroli;
 • współpraca z pozostałymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi RZGW;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub inżynierii budownictwa;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, obsłudze kancelaryjnej
 • znajomość aktów prawnych w zakresie budownictwa i gospodarki wodnej m.in. Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Prawo budowlane;
 • znajomość problematyki związanej z gospodarką wodną i ochroną środowiska;
 • Język angielski w stopniu komunikatywnym;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi pakietu MS Office;
 • umiejętność analizy i syntezy informacji;
 • umiejętność organizacji miejsca i czasu pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • zdolność rozwiązywania problemów;

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl