Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 14158

Warunki pracy

Warunki dot. charakteru pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań:
1. Praca w siedzibie urzędu;
2. Wyjazdy służbowe;
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
1. Praca przy komputerze;
2. Bariery architektoniczne – budynek 3- piętrowy, bez wind, podjazdów;

Zakres zadań

 • prowadzenie całości spraw związanych z obsługą kancelaryjną oraz bieżącą działalnością Jednostki;
 • obsługa sekretariatu JRP i wykonanie innych czynności administracyjnych, w tym: wszelkie działania związane z obsługą techniczną spotkań, zamawiania materiałów na potrzeby JRP;
 • prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz kompletowanie posiadanej dokumentacji;
 • koordynowanie organizacji spotkań, konferencji i pobytów misji oceniających;
 • uczestniczenie w pracach komisji powołanych przez Kierownika JRP, obsługa corocznego audytu Przedsięwzięcia oraz innych organów kontroli;
 • współpraca z pozostałymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi RZGW;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub inżynierii budownictwa;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, obsłudze kancelaryjnej
 • znajomość aktów prawnych w zakresie budownictwa i gospodarki wodnej m.in. Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Prawo budowlane;
 • znajomość problematyki związanej z gospodarką wodną i ochroną środowiska;
 • Język angielski w stopniu komunikatywnym;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi pakietu MS Office;
 • umiejętność analizy i syntezy informacji;
 • umiejętność organizacji miejsca i czasu pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • zdolność rozwiązywania problemów;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2017-08-21 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  50-950 Wrocław
  ul. C. K. Norwida 34
  50-950 Wrocław
  Dział Spraw Pracowniczych pokój nr 11

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...

  Podaj adres e-mail i przejdź dalej

  - Wymagane pola

  Załącz pliki do aplikacji

  Aplikuj profilem
  Nieuzupełniony profilUzupełnij

  Rozmiar pliku 15MB | .bmp, .doc, .docx, .gif, .gzip, .jpeg, .jpg, .odt, .pdf, .pjpeg, .png, .rar, .rtf, .tiff, .txt, .xls, .xlsx, .zip

  Dodatkowe informacje (rozwińzwiń)

  - Wymagane pola

  Trwa wysyłanie

  Upuść plik w polu, aby go dodać

  Rekrutują z Praca.pl