Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Bydgoszcz

192 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 15205

Warunki pracy

praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, niezwiązana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy, wiąże się z reprezentacją urzędu, możliwe wyjazdy służbowe, wymaga częstych kontaktów telefonicznych, mailowych, bezpośrednich, nie występują uciążliwe/szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, w budynku znajduje się winda oraz toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • sprawdzanie pod względem formalnym wniosków i raportów, opiniowanie ich, sporządzanie projektów wniosków, decyzji i innych dokumentów wydawanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy
 • załatwianie korespondencji związanej z działalnością kadrową
 • opiniowanie odwołań od decyzji wydanych w I instancji oraz przygotowywanie projektów decyzji w ramach II instancji
 • wspomaganie działalności komórek kadrowych jednostek organizacyjnych Policji województwa kujawsko-pomorskiego
 • przygotowywanie analiz, meldunków oraz zestawień statystycznych dotyczących sytuacji kadrowej i innych spraw kadrowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu administracyjnym lub zarządzanie zasobami ludzkimi
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w kadrach
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowań Administracyjnych
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Kadrowych

Specjalista ds. Kadrowych zajmuje się wdrażaniem i kontrolowaniem polityki personalnej w firmie. Rekrutuje nowych pracowników, przeprowadza szkolenia i jest odpowiedzialny za prawno – administracyjną obsługę zatrudnienia. Osoba na tym stanowisku powinna mieć wykształcenie psychologiczne. Ważne jest, aby pracownik odznaczał się: znajomością prawa praca, doświadczeniem w ...
Specjalista ds. Kadrowych Praca Specjalista ds. Kadrowych

Podobne oferty

Rekrutują z Praca.pl