Specjalista

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Olsztyn

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 18996

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Kuratorium, reprezentacja urzędu, wyjazdy służbowe, w tym wykonywanie czynności służbowych poza siedzibą urzędu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • Prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej KO w elektronicznym dzienniku korespondencji.
 • Prowadzenie spraw dotyczących udziału przedstawicieli Kuratorium Oświaty w komisjach konkursowych na dyrektorów szkół i placówek oraz publikowanie informacji o konkursach na BIP.
 • Przygotowywanie umów dla członków komisji kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli.
 • Uczestniczenie w przygotowywaniach uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 • Prowadzenie rejestru złożonych wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.
 • Przygotowywanie ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań.
 • Koordynowanie działań komisji inwentaryzacyjnej w Kuratorium Oświaty.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ogólnokształcące
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej;
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość przepisów dotyczących Instrukcji kancelaryjnej;
 • znajomość przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień z zakresu gospodarki materiałowej,
 • umiejętność wnioskowania, analizowania i argumentowania,
 • biegłość w posługiwaniu się językiem pisanym.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 2017-12-18 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, pok. 387
10-959 Olsztyn

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...

Załącz pliki do aplikacji

Aplikuj profilem
Nieuzupełniony profilUzupełnij

Rozmiar pliku 15MB | .bmp, .doc, .docx, .gif, .gzip, .jpeg, .jpg, .odt, .pdf, .pjpeg, .png, .rar, .rtf, .tiff, .txt, .xls, .xlsx, .zip

Dodatkowe informacje (rozwińzwiń)

- Wymagane pola

Trwa wysyłanie

Upuść plik w polu, aby go dodać

Rekrutują z Praca.pl