Starszy Analityk Aplikacji

ING Bank Śląski S.A.

Warszawa

135 dni temu

Starszy Analityk Aplikacji
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: KB/Kondor/07/2017
Podstawą działania ING Banku Śląskiego jest współpraca i otwartość na różnorodność. Rozwijamy się dzięki skutecznemu działaniu i wychodzeniu z inicjatywą. Jeśli chcesz wprowadzać z nami zmiany i usprawnienia, zapraszamy do aplikowania.
W naszym zespole będziesz odpowiedzialny/a za:
 • Utrzymanie aplikacji w środowisku produkcyjnym (parametryzacja, konfiguracja, wsparcie przy analizie i rozwiązywaniu błędów)
 • Wsparcie projektowania procesu biznesowego w zakresie aplikacji bankowych
 • Współpraca z dostawcami zewnętrznymi, analitykami oraz zespołem testowym w procesie tworzenia i wsparcia oprogramowania
 • Wsparcie dla testów funkcjonalnych/integracyjnych
 • Kreowanie i rekomendowanie rozwiązań
Od kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego (w kierunkach ścisłych)
 • Umiejętności samodzielnej analizy, dekompozycji i rozwiązania problemu
 • Znajomości SQL w zakresie wystarczającym do analizy danych w bazie
 • Umiejętności poruszania się w systemie unix/bash; wskazana jest przynajmniej podstawowa wiedza o pisaniu skryptów w tych systemach
 • Podstawowej znajomości instrumentów finansowych/transakcji obsługiwanych przez system: FX Spot, Forward, Bonds, IRS/CIRS.
Wartością dodaną będzie:
 • Znajomość mechanizmu alokacji i naliczania wyniku, oraz wyceny
 • Znajomość zdarzeń transakcyjnych
 • Doświadczenie w projektach wdrożeniowych
 • Znajomości aplikacji Kondor+
 • Znajomości podstawowych raport-ów K+: finansowy, cash flow, GAP
 • Znajomości automatyzacji systemowych K+ służących do raportowania: skrypty raportów, Report Batch
Naszym pracownikom oferujemy:

Poznaj

ING Bank Śląski S.A.

Strona główna > O Banku O Banku ING Bank Śląski S.A. Zasadniczym celem ING Banku Śląskiego, wynikającym z jego strategii, jest rozwijanie i umacnianie pozycji w polskim sektorze bankowym poprzez dostarczanie zintegrowanych usług finansowych oraz zachowanie charakteru banku zorientowanego na klienta. Czynnikami wspierającymi realizację zamierzonych celów jest współpraca z Grupą ING, stosowanie nowoczesnej technologii, rozbudowa kanałów dystrybucji i świadczenie wysokiej jakości usług. Strategia rozwoju bankowości detalicznej zakłada świadczenie zintegrowanych usług finansowych, doskonalenie sprzedaży wiązanej i konserwatywne podejście do ryzyka. Klienci ING Banku Śląskiego mają dostęp do usług Banku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Aplikacji

Specjalista ds. Aplikacji to osoba, która odpowiada za zapewnianie wsparcia technicznego, utrzymanie i rozwiązywanie problemów związanych z aplikacjami internetowymi (element oprogramowania użytkowego, które jest podkategorią oprogramowania). Do głównych obowiązków pracownika należy, m.in.: utrzymywanie i nadzór nad aktualnie działającymi instalacjami, rozwój funkcjonalności aplikacji, ...
Specjalista ds. Aplikacji Praca Specjalista ds. Aplikacji

Rekrutują z Praca.pl