Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 15261

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, przy komputerze. Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość poruszania się po budynku - obecność wind, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety, bariera architektoniczna - wejście do budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy w tym zakładanie i prowadzenie akt osobowych. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie i wynagrodzenie.
 • Sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilno-prawnych. Prowadzenie dokumentacji zasiłkowej. Obsługa ZFŚS.
 • Załatwianie spraw z zakresu dyscypliny pracy, ewidencjonowanie czasu pracy i absencji pracowników. Sporządzanie list obecności.
 • Prowadzenie rozliczeń z ZUS i pracownikami w zakresie ubezpieczeń społecznych. Wystawianie dokumentów Rp-7. Prowadzenie spraw emerytalno-rentowych.
 • Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie dokumentów rozliczeniowych PIT-11, PIT-40.
 • Organizowanie i ewidencjonowanie szkoleń bhp oraz badań lekarskich.
 • Przygotowywanie sprawozdań dotyczących struktury zatrudnienia i wynagrodzeń na potrzeby własne i urzędów.
 • Obsługa staży, wolontariatu i praktyk.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku kadrowo-płacowym w instytucji publicznej.
 • Znajomość przepisów prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych.
 • Obsługa programów komputerowych kadrowo-płacowych, Płatnik.
 • Umiejętność interpretacji przepisów, zdolności interpersonalne.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Umiejętność efektywnej organizacji pracy.
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych.
 • Biegła znajomość komputera, Internetu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

  Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2017-09-22 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Narodowe Archiwum Cyfrowe
  ul. Hankiewicza 1
  02-103 Warszawa

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Kadrowych

  Specjalista ds. Kadrowych zajmuje się wdrażaniem i kontrolowaniem polityki personalnej w firmie. Rekrutuje nowych pracowników, przeprowadza szkolenia i jest odpowiedzialny za prawno – administracyjną obsługę zatrudnienia. Osoba na tym stanowisku powinna mieć wykształcenie psychologiczne. Ważne jest, aby pracownik odznaczał się: znajomością prawa praca, doświadczeniem w ...

  Załącz pliki do aplikacji

  Aplikuj profilem
  Nieuzupełniony profilUzupełnij

  Rozmiar pliku 15MB | .bmp, .doc, .docx, .gif, .gzip, .jpeg, .jpg, .odt, .pdf, .pjpeg, .png, .rar, .rtf, .tiff, .txt, .xls, .xlsx, .zip

  Dodatkowe informacje (rozwińzwiń)

  - Wymagane pola

  Trwa wysyłanie

  Upuść plik w polu, aby go dodać

  Rekrutują z Praca.pl