Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Olsztyn

158 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 15270

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w siedzibie Urzędu,
- praca biurowa,
- praca wymagająca kontaktu z klientem zewnętrznym,
- praca wymagająca współpracy w zespole, komunikowania się z pracownikami Urzędu i jednostkami zewnętrznymi, wymaga szybkości i dokładności w wykonywaniu zadań.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
- bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane windy, budynek z podjazdem, odpowiednio dostosowane toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań podatkowych i przygotowywanie projektów decyzji w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i innych ulg przewidzianych przepisami prawa w celu wydania decyzji w tym zakresie;
 • Prowadzenie postępowań podatkowych z zakresu odpowiedzialności płatników za zobowiązania podatkowe podatników w celu wydania decyzji w tym zakresie;
 • Monitorowanie stanu zaległości podatkowych oraz poszukiwanie majątku zobowiązanych w celu realizacji należności podatkowych;
 • Przygotowywanie pod nadzorem projektów decyzji o zabezpieczeniu na majątku podatnika wykonania zobowiązań podatkowych wraz z zarządzeniami zabezpieczenia w celu wydania decyzji w tym zakresie;
 • Rozpatrywanie pod nadzorem wniosków w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzjom nieostatecznym i przygotowywanie projektów postanowień w celu realizacji należności podatkowych;
 • Przesłuchiwanie świadków w zakresie rzeczowym Działu, na żądanie innych urzędów w związku z toczącym się postepowaniem w celu zgromadzenia pełnego materiału dowodowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego
 • znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa;
 • komunikatywność;
 • umiejętności analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent

  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Referent Praca Referent

  Rekrutują z Praca.pl