Asystent

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Warszawa

365 dni temu

Asystent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 9082

Warunki pracy

praca laboratoryjno biurowa przy mikroskopie i monitorze ekranowym, wymagająca kontaktu z odczynnikami chemicznymi, używanie sprzętu laboratoryjnego oraz biurowego.
Laboratorium mieści się na pierwszym piętrze dwupiętrowego wolnostojącego budynku. Toalety dostępne na miejscu. Wejście do budynku, pomieszczenia laboratoryjne i biurowe oraz sanitarno-higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniach laboratoryjnych znajduje się sprzęt laboratoryjny, komputerowy oraz telefony. Pomieszczenia przestronne i dobrze oświetlone.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie badań laboratoryjnych próbek gleby, roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w celu wykrywania i identyfikacji organizmów szkodliwych z zastosowaniem metod biologicznych i biochemicznych,
 • przygotowywanie i zabezpieczanie dokumentacji wykonywanych badań laboratoryjnych zgodnie z obowiązującym systemem zarządzania laboratorium,
 • obsługa badanych próbek w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • znajomość specyfiki pracy laboratoryjnej i metod badawczych stosowanych przy wykrywaniu i identyfikacji patogenów roślinnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • język obcy: angielski/niemiecki na poziomie podstawowym
 • znajomość zagadnień związanych z ochroną roślin i nasiennictwem

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl