Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Strona internetowa firmy to www.accenture.com .


Specjalista ds. rekrutacji IT (kontrakt B2B)

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: REC/CWF/16

Specjalista ds. Rekrutacji IT będzie odpowiadać za samodzielne opracowanie oraz realizację strategii pozyskiwania i selekcji wykwalifikowanych kandydatów na specjalistyczne stanowiska w odpowiednim czasie i zgodnie z firmową praktyką oraz standardami.  
  
Poszukujemy kandydatów, posiadających doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów rekrutacyjnych end-to-end, znających język angielski, dla których rekrutacja jest pasją i pragną się rozwijać w tym kierunku.

 

Zadania:
 • Pełna odpowiedzialność za planowanie, przebieg i realizację projektów rekrutacyjnych w obszarze IT zgodnie z założeniami i wymaganiami przedstawionymi przez hiring manager’ów.
 • Nawiązywanie i budowanie relacji z przedstawicielami biznesu zgłaszającymi potrzeby rekrutacyjne.
 • Aktywne poszukiwanie odpowiednich kandydatów z wykorzystaniem zróżnicowanych źródeł.
 • Selekcja napływających aplikacji. 
 • Samodzielne prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych (telefonicznych/video/ face to face).
 • Wprowadzanie i aktualizacja danych w wewnętrznych bazach.  
 • Prowadzenie bieżącej administracji, dokumentacji oraz raportowanie przebiegu procesu rekrutacji na każdym etapie, zgodnie z wewnętrznymi procedurami.  
 • Aktywne poszukiwanie i analizowanie nowych źródeł pozyskiwania kandydatów.
 • Budowanie długofalowych relacji z kandydatami oraz dbanie o pozytywny wizerunek Accenture.
Wymagania:
 • Minimum 5 lat doświadczenia związanego z aktywnym poszukiwaniem i procesowaniem złożonych oraz różnorodnych profili w obszarze IT.
 • Doświadczenie w budowaniu efektywnej strategii pozyskiwania talentów i jej skutecznej realizacji. 
 • Znajomość procesów, procedur rekrutacyjnych, trendów, narzędzi i najlepszych praktyk.  
 • Bogate doświadczenie oraz wysoki poziom umiejętności w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z wykorzystaniem zróżnicowanych kanałów: telefon, video, spotkania osobiste.  
 • Wysokie umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej.  
 • Umiejętność budowania profesjonalnych relacji z klientem biznesowym.
 • Biegła znajomość języka angielskiego i polskiego (warunek konieczny).
 • Wysoki poziom zdolności organizacyjnych i zarządzania czasem, samodzielność, wielozadaniowość, obowiązkowość.  
 • Elastyczność, umiejętność analitycznego podejścia do złożonych sytuacji oraz rozwiązywania problemów.  
 • Znajomość Taleo stanowi dodatkowy atut.  
 • Pełna dyspozycyjność.  

 

Oferujemy:
 • Długoterminową współpracę w oparciu własną działalność gospodarczą (kontrakt B2B).
 • Stanowisko o dużej samodzielności.
 • Pracę w profesjonalnym i międzynarodowym środowisku.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. IT

Specjalista ds. IT – pracownik na tym stanowisku jest odpowiedzialny za bezpośrednie wsparcie techniczne użytkowników, instalacje i konfiguracje sprzętu i oprogramowania, instalacje okablowania oraz konfigurację sieci LAN, WAN, Wybór i zakup sprzętu, oprogramowania i usług teleinformatycznych, prowadzenie ewidencji i rozliczanie zakupów sprzętu, oprogramowanie i usługi oraz pomoc przy wszelkich pracach ...

Podaj adres e-mail i przejdź dalej

- Wymagane pola

Załącz pliki do aplikacji

Aplikuj profilem
Nieuzupełniony profilUzupełnij

Rozmiar pliku 15MB | .bmp, .doc, .docx, .gif, .gzip, .jpeg, .jpg, .odt, .pdf, .pjpeg, .png, .rar, .rtf, .tiff, .txt, .xls, .xlsx, .zip

Dodatkowe informacje (rozwińzwiń)

- Wymagane pola

Trwa wysyłanie

Upuść plik w polu, aby go dodać

Rekrutują z Praca.pl