Specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warszawa

6 dni temu

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 20654

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); wysiłek fizyczny (w związku z transportem sprzętu informatycznego lub urządzeń); zagrożenie korupcją (w związku z udziałem w pracach komisji przetargowych).

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Zakres zadań

 • Planowanie rozwoju infrastruktury sieciowej oraz systemów informatycznych.
 • Udział w procesie zamówień publicznych w zakresie infrastruktury sieciowej, a także zasobów i usług informatycznych.
 • Analizowanie i opiniowanie projektów budowy i modernizacji okablowania strukturalnego LAN w Ministerstwie Finansów oraz jednostkach resortu finansów.
 • Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem sprzętem komputerowym, w tym analizowanie i potwierdzanie stanu ewidencyjnego magazynu informatycznego.
 • Prowadzenie i aktualizacja bazy zasobów informatycznych.
 • Przydzielanie zasobów informatycznych, w tym dostarczanie ich do użytkownika oraz zlecanie ich wydania i instalowania przez pracowników obsługi informatycznej.
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do departamentu w sprawach dotyczących obsługi sieci LAN i bieżących spraw wydziału.
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją umów zawartych m.in. w ramach lokalnej sieci LAN i bieżących spraw wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z informatyką
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury fachowej z obszaru IT
 • Znajomość budowy i zasad funkcjonowania lokalnych i rozległych sieci komputerowych
 • Wiedza z zakresu ewidencji składników majątku ruchomego i gospodarki materiałowej
 • Wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych
 • Umiejętność konfigurowania i zarządzania urządzeniami sieciowymi firmy CISCO
 • Umiejętność zaawansowanej obsługi arkuszy kalkulacyjnych
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie znajomości budowy sieci komputerowych
 • Przeszkolenie w zakresie ewidencji składników majątku ruchomego i gospodarki materiałowej
 • Przeszkolenie w zakresie prawa zamówień publicznych
 • Umiejętność negocjajcji
 • Znajomość MS Active Directory
 • Znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa sieciowego
 • Wiedza z zakresu konfiguracji urządzeń sieciowych
 • Wiedza z zakresu CCNA
 • Znajomość protokołów sieciowych TCP/IP
 • Znajomość modelu ISO/OSI

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie przeszkoleń
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-26 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2018/006/DI

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Rekrutują z Praca.pl