Starszy asystent

Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie

Warszawa

6 dni temu

Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy asystent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 20642

Warunki pracy

1) praca biurowa,
2) wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4) użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
5) oświetlenie naturalne i sztuczne,
6) stres związany z obsługą świadczeniobiorców.

Wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Zakres zadań

 • analizowanie i ocenianie dokumentów w celu ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego
 • ustalanie wysokości świadczeń emerytalno-rentowych w celu dokonywania ich wypłaty przez Wydział Wypłat
 • przygotowanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń i korespondencji wydawanych w imieniu organu emerytalnego w celu realizacji wniosków świadczeniobiorców
 • wprowadzanie, przetwarzanie i aktualizowanie danych w systemie informatycznym w celu ustalenia wysokości świadczenia
 • udzielanie informacji i wyjaśnień świadczeniobiorcom
 • zakładanie teczek akt emerytalno-rentowych, aktualizacja ich zawartości poprzez uzupełnianie o wpływającą korespondencję, dokonywanie opisu zawartości teczek

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego lub doświadczenie związane z pracą w administracji
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym Policji (...) oraz ich rodzin
 • Bardzo dobra znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność organizacji własnej pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z systemu informatycznego "Emeryt"
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność analitycznego myślenia

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-23 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa

  Poznaj stanowisko: Asystent / Asystentka

  Asystent działu, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za udzielanie organizacyjnego wsparcia niezbędnego do codziennego funkcjonowania działu firmy lub instytucji. W ramach tego zadania asystent może realizować szereg czynności, których konkretny zakres wyznacza bezpośredni przełożony - kierownik działu. Może należeć do nich przygotowywanie i archiwizacja dokumentacji służbowej, wykonywanie prostych ...
  Asystent / Asystentka Praca Asystent / Asystentka

  Rekrutują z Praca.pl