Starszy Specjalista w Pracowni Praw Autorskich Zakładu Zbiorów Cyfrowych

Biblioteka Narodowa

Warszawa

6 dni temuRekrutacja na stanowisko: starszego specjalisty w Pracowni Praw Autorskich Zakładu Zbiorów Cyfrowych

Miejsce pracy: Warszawa


Od kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego,
 • Bardzo dobrej znajomości ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz
  z aktami wykonawczymi,
 • Dobrej znajomości języka angielskiego,
 • Biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
 • Komunikatywności, dokładności i sumienności,
 • Umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu.
Zakres obowiązków:
 • Udzielanie wyjaśnień związanych z wątpliwościami dotyczącymi statusu prawnego udostępnianych materiałów.
 • Weryfikacja statusu prawnoautorskiego obiektów udostępnionych w Polonie.
 • Typowanie i opracowywanie list obiektów przeznaczonych do udostępnienia w Polonie na zasadach określonych w art. 355 ustawy z dn. 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) tj. dozwolony użytek utworów osieroconych oraz w art. 3510 ww. ustawy, tj. niektóre sposoby korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym.
 • Prowadzenie procedury starannych poszukiwań uprawnionych zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu dokumentowania informacji
  o wynikach starannych poszukiwań
 • Współpraca z komórkami merytorycznymi w zakresie tworzenia list utworów, które mogą zostać uznane za niedostępne w handlu.
 • Współpraca ze specjalistami w zakresie prawa autorskiego w celu wyjaśniania wątpliwości dotyczących statusu prawnego publikowanych materiałów.
 • Przygotowywanie i wygłaszanie wykładów i referatów na tematy związane z prawem autorskim.
 • Przygotowywanie koncepcji praktyk i szkoleń pracowników oraz stażystów oraz ich prowadzenie.
Wymiar czasu pracy:
 • Pełny etat.
Wynagrodzenie zasadnicze:
 • 3800 zł

Zgłoszenia są przyjmowane do 26 lutego 2018 r.

 

Rozmowy z wybranymi kandydatami przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora BN.

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w plikach opisanych imieniem i nazwiskiem kandydata na adres e-mail rekrutacja@bn.org.pl.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Bibliotece Narodowej w Warszawie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji procesu obecnej rekrutacji. Moje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Podanie moich danych Bibliotece Narodowej jest dobrowolne. Mam prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Mam świadomość, że niepodanie moich danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji w Bibliotece Narodowej z siedzibą w Warszawie.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Bibliotece Narodowej w Warszawie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji procesu obecnej rekrutacji. Moje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Podanie moich danych Bibliotece Narodowej jest dobrowolne. Mam prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Mam świadomość, że niepodanie moich danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji w Bibliotece Narodowej z siedzibą w Warszawie.

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Prawnych

Specjalista do spraw prawnych, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za rozwiązywanie wszelkich problemów prawnych firmy lub przedsiębiorstwa, w której został zatrudniony, a także wypełnianie wszelkich zobowiązań administracyjnych tegoż podmiotu gospodarczego. Osoba obsadzona na tym stanowisku posiada zwykle wyższe wykształcenie prawnicze, oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu realizowania ...
Specjalista ds. Prawnych Praca Specjalista ds. Prawnych

Rekrutują z Praca.pl