Starszy specjalista

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Rzeszów

190 dni temu

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 15383

Warunki pracy

- praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),
- kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,
- wyjazdy w teren w celu przeprowadzania rozpraw lub oględzin nieruchomości,
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na III piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem odszkodowań za nieruchomości nabywane przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w celu budowy lub modernizacji dróg publicznych, linii kolejowych lub realizacji budowli przeciwpowodziowych,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, zajęte lub przeznaczone pod drogi publiczne,
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod inne cele publiczne, a także spraw związanych z ustalaniem odszkodowań za ograniczenie sposobu użytkowania nieruchomości, związane z realizacją celów publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne lub wyższe prawnicze, lub wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami, lub inne wyższe z ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu gospodarki nieruchomościami,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z gospodarką nieruchomościami lub w geodezji - powyżej 1 roku,
 • znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o księgach wieczystych i hipotece, o transporcie kolejowym, o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, o drogach publicznych oraz Kodeksu cywilnego,
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Rekrutują z Praca.pl