PKN ORLEN posiada sześć rafinerii z największą w regionie siecią blisko 2700 nowoczesnych stacji paliw, zlokalizowanych w Polsce, Czechach, Niemczech i na Litwie.

Spółka tworzy miejsca pracy w Polsce dla około 14 tys. pracowników obsługujących nasze stacje paliw.

Stacje paliw ORLEN, nagradzane przez konsumentów za jakość obsługi, otrzymały m.in. certyfikaty „Gwiazdy Jakości Obsługi” za lata 2013, 2014 i 2015 oraz tytuły najlepszej stacji benzynowej roku w różnych kategoriach.
Pracodawcą na stacji paliw ORLEN jest Kierownik stacji, który posiada własną działalność gospodarczą, prowadzi rekrutację na określone stanowiska pracy oraz zatrudnia pracowników.