Polityka prywatności

Administrator serwisu Praca.pl, którym jest Praca.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-493) przy ulicy Bolesława Prusa 2, gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu Praca.pl, poprzez stosowane zabezpieczeń ich poufność i ich wykorzystywanie zgodnie z poniższymi zasadami.

Anonimowość:

Usługobiorcy korzystający z serwisu Praca.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych Usług serwisu (np. publikacja ogłoszeń, zamieszczanie CV) z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych wszystkim podmiotom spełniającym wymogi do tego, aby móc się zapoznać z treścią tych ogłoszeń, wówczas ujawniane są tylko następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu. W przypadku wprowadzenia swojego CV do serwisu, każdy Usługobiorca musi liczyć się z tym, iż wszystkie dane osobowe i inne informacje znajdujące się w CV zostaną udostępnione innym Usługobiorcom serwisu chcącym zapoznać się z CV danego Usługobiorcy, co jest możliwe po spełnieniu wymogów serwisu Praca.pl zgodnie z jego zasadami. Ponadto informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu.

W jakich celach zbierane są informacje o Użytkowniku?

Poza celami, którym służy serwis Praca.pl, administrator serwisu zbiera informację o Usługobiorcach w następujących celach:

  • reakcja na prośby, uwagi lub reklamacje Usługobiorców
  • personalizacja przeglądanych przez danego Usługobiorcy stron serwisu Praca.pl
  • zapobieganie problemom jakie mogą pojawić się w funkcjonowaniu serwisu Praca.pl
  • wysyłanie do Usługobiorców informacji o produktach, usługach i promocjach serwisu Praca.pl lub jego partnerów

Uprawnienia Usługobiorców w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w serwisie Praca.pl

Każdy Usługobiorca ma zapewnioną możliwość samodzielnej kontroli swoich danych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie, w odpowiednim do tego miejscu w serwisie dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego. Jeżeli Usługobiorca uzna to rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się do Administratora wysyłając e-mail na adres : pomoc@praca.pl lub pocztą tradycyjna na adres: Praca.pl Sp. z o.o. Warszawa (00-493), ul. Bolesława Prusa 2. Zapisanie się do serwisu Praca.pl jest dobrowolną decyzją każdego Usługobiorcy.

Ochrona danych

Formularze wypełniane przez Usługobiorców w trakcie zapisywania się do serwisu lub zamawiania innych Usług, a także sam proces logowania na strony serwisu Praca.pl, w tym za pomocą aplikacji mobilnej, jest realizowany za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje są przechowywane i przetwarzane w serwisie Praca.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój serwisu Praca.pl mogą powodować, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie zawsze informował na łamach serwisu.

Statystyka

Na podstawie uzyskanych od Usługobiorców informacji i danych, a także Administrator na podstawie danych technicznych związanych z logowaniem się do serwisu i poruszaniem po nim, sporządzane są zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawnianie podmiotom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Usługobiorców.

Uwagi praktyczne, co do bezpiecznego korzystania z serwisu Praca.pl

Jeżeli Usługobiorca korzysta z jednego komputera lub urządzenia mobilnego razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z Usług serwisu Praca.pl wymagających zalogowania, należy się zawsze wylogować, tak aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych o Usługobiorcy. Podane przez Usługobiorcy dane i informacje przy rejestracji w serwisie znane są tylko temu Usługobiorcy i Administratorowi oraz osobom z nim współpracującym, które zobowiązane są do zachowania tych danych w poufności, a za działania których Administrator odpowiada jak za swoje własne. Administrator gwarantuje, że dopóki Usługobiorca nie zamieści ogłoszeń, ofert lub innych treści na łamach Serwisu, które podlegają ujawnianiu innym jego Usługobiorcom wraz z danymi i informacjami, które w takim przypadku podlegają ujawnianiu, Administrator nie ujawni nikomu danych i informacji wprowadzonych przez Usługobiorców do serwisu, chyba że będzie to wynikiem wniosków lub żądań podmiotów, które mają prawo na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do otrzymania tych danych od Administratora. Mimo powyższego, Usługobiorca zawsze powinien zachowywać ostrożność w udostępnianiu wszelkich danych i informacji, a w szczególności danych dostępowych do konta w serwisie. Administrator serwisu jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania Usługobiorców serwisu Praca.pl dotyczących zachowania poufności danych i informacji. Ewentualne zapytania należy kierować na adres: biuro@praca.pl lub pisemnie do Administratora na adres : Praca.pl Sp. z o.o. Warszawa (00-493), ul. Bolesława Prusa 2.

Wyjaśnienie użytych pojęć:

  • cookie - mały plik tekstowy zapisywany przez serwer serwisu po którym porusza się Usługobiorca na komputerze lub urządzeniu mobilnym z którego w danej chwili korzysta Usługobiorca. Informację zapisane w pliku cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera lub urządzenia mobilnego, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.
  • log systemowy - jest to informacja, jaką komputer lub urządzenie mobilne Usługobiorcy przekazuje serwerowi przy każdym połączeniu. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację łączącego się z serwisem komputera lub urządzenia mobilnego.
  • adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer lub urządzenie mobilne podłączone do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera lub urządzenia mobilnego (statyczny), lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Usługobiorcy,
  • protokół SSL - standard szyfrowania przesyłu danych w Internecie. Protokół SSL koduje transmisję danych z komputera lub urządzenia mobilnego do serwera serwisu, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się "otwartym tekstem".