Praca.pl Praca
referent prawny

Praca referent prawny

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 35

 • Wizytator Szkół Europejskich ds. szkoły średniej

  Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą   Warszawa, ul. Wołoska 5    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  3 godz.
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego nad polskimi nauczycielami Szkół Europejskich, w tym zapewnienie wysokiego poziomu nauczania na poziomie szkoły średniej. Dokonywanie oceny pracy polskich nauczycieli Szkół Europejskich na...
 • Referent ds. gospodarki nieruchomościami

  PGE Dystrybucja S.A.   Zamość    praca stacjonarna   dziś wygasa
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Twój zakres obowiązków: Regulacja tytułów prawnych nieruchomości / prowadzenie spraw dotyczących pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie posadowionego na nich majątku sieciowego Spółki oraz dostępu do tego majątku. Współpraca z organami administracyjnymi w zakresie...
 • Pracownik administracyjny w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum   Kraków    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Zakres podstawowych obowiązków/Opis zadań: prowadzenie spraw studenckich, obsługa toku studiów, bieżąca współpraca z kadrą naukowo-dydaktyczną oraz studentami; prowadzenie spraw związanych z rekrutacją na studia; administracyjna obsługa spraw związanych z organizacją kształcenia i...
 • Pracownik administracyjny w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum   Kraków    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę / na zastępstwo  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Zakres podstawowych obowiązków/Opis zadań: administracyjna obsługa spraw związanych z organizacją kształcenia i dydaktyką na wydziale; prowadzenie spraw administracyjnych związanych z realizacją przez wydział zajęć dydaktycznych; sporządzanie umów cywilno-prawnych na prowadzenie...
 • Specjalista ds. programów międzynarodowych

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie   Warszawa, Kampus przy ul. Wóycickiego    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Główne zadania: Obsługa programu Erasmus+ KA131 (współpraca pomiędzy krajami programu) w zakresie obsługi mobilności studentów; Obsługa programu Erasmus+ KA171 (współpraca pomiędzy krajami programu i krajami partnerskimi) w zakresie obsługi mobilności studentów; Udział w...
 • Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  6 dni
  Główne zadania: obsługa procesu oceny wniosków, pełnienie roli Przewodniczącego Panelu KOP; rozpatrywanie protestów; obsługa procesu zawierania umów w sprawie projektów; udział w przygotowaniu dokumentów konkursowych, planów, analiz i sprawozdań.
 • Specjalista ds. Organizacji Studiów Podyplomowych w Kolegium Kształcenia i Rozwoju Kadr

  GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY   Gdańsk    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  7 dni
  DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: współpraca z Dyrektorem Kolegium oraz z kierownikami kierunków w zakresie przygotowania dokumentacji merytorycznej niezbędnej do uruchomienia i prowadzenia kierunku studiów podyplomowych, m.in. efekty kształcenia dla kierunku...
 • Referent prawny

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie   Szczecin    praca stacjonarna
  9 godz.
 • Referent prawno-administracyjny

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach   Kielce    praca stacjonarna
  9 godz.
 • Specjalista

  Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  9 godz.
 • Specjalista

  Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  9 godz.
 • Specjalista

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad   Kraków    praca stacjonarna
  specjalista (mid)
  1 dni
 • Starszy specjalista

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  1 dni
 • Legalizator

  Okręgowy Urząd Miar w Krakowie   Przemyśl    praca stacjonarna
  2 dni
 • Referendarz

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  3 dni
 • Młodszy specjalista

  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi   Łódź    praca stacjonarna
  młodszy specjalista (junior)
  3 dni
 • Specjalista

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)
  3 dni
 • Specjalista

  Ministerstwo Zdrowia w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  3 dni
 • Starszy specjalista

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  3 dni
 • Główny specjalista

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)
  3 dni
 • Starszy specjalista

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  3 dni
 • Referent prawny

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myszkowie   Myszków    praca stacjonarna
  5 dni
 • Referent

  Izba Administracji Skarbowej w Krakowie   Tarnów    praca stacjonarna
  6 dni
 • Starszy specjalista

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  starszy specjalista (senior)
  7 dni
 • Starszy specjalista

  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  starszy specjalista (senior)
  7 dni
 • Specjalista

  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  7 dni
 • Starszy referent

  Izba Administracji Skarbowej w Krakowie   Tarnów    praca stacjonarna
  8 dni
 • Starszy referent

  Izba Administracji Skarbowej w Krakowie   Tarnów    praca stacjonarna
  8 dni
 • Referent prawny

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  8 dni
 • Referent prawny

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie   Ciechanów    praca stacjonarna   dziś wygasa
  8 dni
 • Starszy specjalista

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  8 dni
 • Starszy referent

  Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie   Szczecin    praca stacjonarna   dziś wygasa
  10 dni
 • Specjalista

  Ministerstwo Zdrowia w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  10 dni
 • Staż - referent prawny

  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu   Opole    praca stacjonarna
  3 dni
 • Referent w dziale organizacyjno-prawnym i administracji

  Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu   Żywiec    praca stacjonarna
  5 dni

Oferty urzędu pracy