CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Opiekunka środowiskowa, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą niosącą doraźną pomoc rodzinom i osobom poszkodowanym przez różnego rodzaju wypadki losowe, bezrobocie, uzależnienia, osoby bezdomne, lub żyjące na skraju egzystencji. Różnica pomiędzy opiekunką społeczną a środowiskową polega na tym, że ta ostatnia działa w podległym sobie rejonie niestacjonarnie, w naturalnym otoczeniu osób potrzebujących pomocy lub wsparcia, współpracując jednak przy tym z instytucjami opieki społecznej, różnego rodzaju organizacjami i fundacjami, prowadzącymi działalność o podobnym charakterze. Opiekunka po przeprowadzeniu lokalnego rozpoznania i wywiadu z zainteresowanymi pomocą osobami, organizuje środki finansowe, medykamenty, posiłki, czy środki czystości, a w razie potrzeby także transport do szpitala lub gabinetu lekarskiego, etc. Opiekunka środowiskowa prowadzi szczegółową dokumentację wszystkich wykonywanych przez siebie czynności i inicjatyw, a w razie potrzeby wnioskuje o umieszczenie danych osób w domu opieki społecznej, hospicjum, etc.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym czynnikiem, decydującym o możliwości wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej okazuje się kwestia posiadanego przez kandydatki wykształcenia – policealnego lub średniego. Oczywiście preferowane są osoby legitymujące się wykształceniem wyższym, pozyskanym na kierunku pomoc socjalna, lub podobnym. Nieprzypadkowa jest także żeńska forma powyższej charakterystyki – zawód wykonywany jest w przeważającej części przez kobiety, posiadające dodatkowo odpowiednie cechy personalne i powołanie. Praca wśród ludzi dotkniętych biedą, uzależnieniami lub chorobą może wiązać się nie tylko ze zmęczeniem fizycznym, ale i psychicznym. Istotna będzie więc w tym przypadku ponadprzeciętna odporność na stres, cierpliwość i zaangażowanie w niesieniu pomocy potrzebującym.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy opiekunki środowiskowej są mieszkania i domostwa osób potrzebujących, a także liczne organizacje i fundacje prowadzące działalność o podobnym charakterze, które osoba obsadzona na tym stanowisku odwiedza w poszukiwaniu środków i wsparcia technicznego.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia w charakterze opiekunki środowiskowej stwarzają liczne instytucje opieki społecznej, organizacje i fundacje o podobnym charakterze.


ZAROBKI

Średnie zarobki na stanowisku opiekunki środowiskowej szacowane są na kwotę 2000 złotych brutto miesięcznie.