NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Policjant

2017-10-06

Administracja publiczna / Służba cywilna

lubuskie

dziś

Administracja publiczna / Służba cywilna

zachodniopomorskie, Łobez

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Głównym zadaniem policjanta jest wykrywanie, rozpoznawanie i przeciwdziałanie łamaniu prawa, oraz ochrona zdrowia i życia obywateli, a także ochrona prywatnego mienia tychże. W tym celu policjant posiada szereg uprawnień takich jak możliwość zatrzymania, legitymowania i aresztowania podejrzanych, w skrajnych przypadkach także z użyciem broni, w którą każdy z funkcjonariuszy jest wyposażony. W zależności od komórki w jakiej dany policjant pracuje jego zadania mogą różnić się między sobą - od pilnowania przestrzegania porządku publicznego w terenie, do rozpracowywania zorganizowanych grup przestępczych, czy przeciwdziałaniu terroryzmowi. Policjanci wyższego szczebla koordynują także działania podległych sobie policjantów niższego stopnia. Jest to zawód wysokiego ryzyka, wiążący się z ogromną odpowiedzialnością i wypełnianiem misji społecznej, wynikającej z zasad demokracji.


WYMAGANIA

Funkcjonariuszem Policji może zostać wyłącznie absolwent dwuletniej szkoły Policyjnej - takie placówki znajdują się obecnie w Katowicach, Legionowie, Pile i w Słupsku. Każda z nich specjalizuje się w kształceniu funkcjonariuszy kierowanych później o określonych zadań. Aby dostać się do jednej z powyższych szkół należy odznaczać się „nieposzlakowaną opinią” i być osobą nigdy niekaraną. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie to odrębna placówka, w której wiedzę i doświadczenie poszerzają funkcjonariusze, absolwenci jednej z wcześniej wymienionych szkół. Ukończenie tej placówki gwarantuje wyższą pozycję w hierarchii.


WARUNKI PRACY

Warunki pracy funkcjonariusza Policji są ściśle uzależnione od pionu organizacyjnego do którego został przydzielony. Dla funkcjonariusza prewencji będzie to podległy mu teren, który przyjdzie mu monitorować osobiście w poszukiwaniu naruszeń obowiązującego prawa, dla funkcjonariusza działu administracji będzie to zaś biuro komendy, w którym zajmuje się sporządzaniem i analizą dokumentacji. Specjalności jest oczywiście znacznie więcej, można się z nimi zapoznać choćby na oficjalnym portalu internetowym Policji.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwentom szkół policyjnych gwarantuje się zatrudnienie w szeregach Policji.


ZAROBKI

Zarobki policjanta najniższego szczebla to około półtora tysiąca złotych miesięcznie, wraz z kolejnymi stopniami hierarchii kwoty te rosną.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Policjant

2017-10-16

Administracja publiczna / Służba cywilna

mazowieckie, Warszawa

2017-10-13

Administracja publiczna / Służba cywilna

lubelskie, Radzyń Podlaski

wczoraj

Administracja publiczna / Służba cywilna

warmińsko-mazurskie, Olsztyn

2017-10-09

Administracja publiczna / Służba cywilna

mazowieckie, Radom
podkarpackie, Lubaczów

2017-10-17

Administracja publiczna / Służba cywilna

mazowieckie, Ciechanów

2017-10-17

Administracja publiczna / Służba cywilna

podkarpackie, Rzeszów
podkarpackie, Lubaczów

2017-10-16

Administracja publiczna / Służba cywilna

mazowieckie, Żyrardów

2017-10-16

Administracja publiczna / Służba cywilna

mazowieckie, Warszawa

2017-10-13

Administracja publiczna / Służba cywilna

opolskie, Opole
mazowieckie, Mława

2017-10-12

Administracja publiczna / Służba cywilna

opolskie, Namysłów
zobacz więcej ofert pracy dla Policjant