CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierowca karetki sanitarnej, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za transportowanie osób chorych, podlegających rehabilitacji lub rekonwalescencji do szpitala lub innej placówki opieki zdrowotnej, a także przewożenia różnego rodzaju materiałów medycznych. Osoba zatrudniona w tym charakterze przyjmuje wezwania płynące od poszkodowanych poprzez dyspozytornię i udaje się w miejsca wypadków, miejsca zamieszkania osób wymagających natychmiastowej opieki medycznej, etc. Na kierowcy spoczywa ogromna odpowiedzialność za zdrowie i życie osób poszkodowanych lub chorych; skuteczność interwencji zależy często od czasu, jaki zajmie kierowcy karetki dotarcie na miejsce wypadku lub w inne wyznaczone miejsce i przetransportowanie ich do najbliższego szpitala. W przypadkach, gdy w pobliżu nie ma wykwalifikowanych ratowników medycznych, kierowca karetki udziela poszkodowanych pierwszej pomocy przedmedycznej. Kierowca uczestniczy lub samodzielnie umieszcza pacjentów w karetce, wykorzystując przy tym nosze.


WYMAGANIA

Przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze kierowcy karetki sanitarnej nie stawia się zwykle sztywnych, formalnych wymogów związanych z posiadanym przez nie wykształceniem. Pracodawcy zwracają jednak szczególną uwagę na dotychczasowe doświadczenie kandydata, pozyskane w pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków. Kierowcą karetki sanitarnej mogą zostać osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B lub C, a także dodatkowe uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Dodatkowo, kandydat musi poddać się badaniom lekarskim i psychologicznym. Na stanowisko przyjmowane są osoby posiadające co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu pojazdami danej kategorii.


WARUNKI PRACY

Praca kierowcy karetki sanitarnej, jak wcześniej wspomniano, wiąże się w ponoszeniem dużej odpowiedzialności. Przejazd „na sygnale” poprzez zatłoczone miasto wymaga sporych umiejętności, a pacjenci poszkodowani w wypadkach często wymuszają konieczność ostrożnej jazdy.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia w tym charakterze stwarzają publiczne i prywatne placówki opieki zdrowotnej.


ZAROBKI

Średnie zarobki kierowcy karetki sanitarnej kształtują się na poziomie 1800 – 2000 złotych netto miesięcznie.