CV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawcówWięcejWybierzCV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawców

Niskie bezrobocie w maju 2017-06-09

Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju 2017 roku wyniosła 7,5 proc. - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tak dobrego majowego wyniku polski rynek pracy nie miał od 1991 roku.

Stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z kwietniem (dane GUS) oraz aż o 1,6 pkt. proc. w porównaniu z majem 2016 roku.

Na dzień 31 maja w urzędach pracy w całym kraju zarejestrowanych było nieco ponad 1,2 mln bezrobotnych. To o 253,5 tys. (17,4 proc.) mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.


W maju stopa bezrobocia obniżyła się we wszystkich szesnastu województwach. Największy spadek miał miejsce w warmińsko-mazurskim (o 0,6 pkt. proc.), podkarpackim (o 0,5 pkt. proc.) oraz świętokrzyskim, lubelskim i kujawsko-pomorskim (o 0,4 pkt. proc.).

Najniższa stopa bezrobocia utrzymuje się cały czas w województwie wielkopolskim, gdzie wynosi 4,4 proc. Jednocyfrowe bezrobocie zostało odnotowane także w dwunastu innych województwach. W sześciu kształtuje się zaś na poziomie niższym niż średnia dla całego kraju.

Najtrudniejsza sytuacja na rynku pracy, mimo wyraźnego spadku bezrobocia, panuje nadal w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie stopa bezrobocia wynosi 12,7%. W kujawsko-pomorskim kształtuje się zaś na poziomie 10,9 proc. Trzecim województwem z dwucyfrowym bezrobociem jest podkarpackie (10,3 proc.).

 

Stopa bezrobocia wg województw (Maj 2017)

 

Województwo

Stopa bezrobocia (proc.)

Zmiana (pkt. proc.)

Wielkopolskie

4,4

-0,2

Śląskie

5,9

-0,3

Małopolskie

6

-0,2

Pomorskie

6,3

-0,2

Mazowieckie

6,6

-0,1

Dolnośląskie

6,6

-0,3

Łódzkie

7,8

-0,2

Lubuskie

7,6

-0,3

Opolskie

8,2

-0,3

Lubelskie

9,3

-0,4

Podlaskie

9,4

-0,3

Świętokrzyskie

9,5

-0,4

Zachodniopomorskie

9,8

-0,3

Podkarpackie

10,3

-0,5

Kujawsko-pomorskie

10,9

-0,4

Warmińsko-mazurskie

12,7

-0,6

Źródło: dane MRPiPS/opracowanie własne

 

Pracodawcy zgłosili w maju 2017 roku do urzędów 151,7  tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Było to o 16,1 tys.

więcej niż miesiąc wcześniej i od ponad 25 tys. więcej niż przed rokiem. Najwięcej pracowników poszukiwano,

podobnie jak w kwietniu, w mazowieckim, śląskim i dolnośląskim.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj