Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator zaawansowany

Sprawdź czy uzupełniłeś wymagane pole oraz czy wprowadzone kwoty spełniają poniższe kryteria: min. kwota brutto (na pełny etat): 2 600 zł max. kwota brutto: 170 000 zł
Sprawdź czy uzupełniłeś wymagane pole oraz czy wprowadzone kwoty spełniają poniższe kryteria: min. kwota brutto: 17 zł max. kwota brutto: 170 000 zł
Sprawdź czy uzupełniłeś wymagane pole oraz czy wprowadzone kwoty spełniają poniższe kryteria: min. kwota brutto: 1 zł max. kwota brutto: 89 000 zł
Sprawdź czy uzupełniłeś wymagane pole oraz czy wprowadzone kwoty spełniają poniższe kryteria: min. kwota brutto: 1 zł max. kwota brutto: 1 000 000 zł

Umowa o pracę

2 203

netto (na rękę)

3 000

brutto

Ubezpieczenie emerytalne

293

Ubezpieczenie rentowe

45

Ubezpieczenie chorobowe

74

Ubezpieczenie zdrowotne

233

Zaliczka na podatek

153

Pokaż szczegóły
Zwiń szczegóły

Umowa o pracę

2 203

netto (na rękę)

Umowa o pracę - koszty i zarobki styczeń - grudzień

Zmień kryteria obliczeń

Kwota netto

2 203

Ubezpieczenie emerytalne

293

Ubezpieczenie rentowe

45

Ubezpieczenie chorobowe

74

Ubezpieczenie zdrowotne

233

Zaliczka na podatek

153

Kwota brutto

3 000

Koszty pracodawcy styczeń - grudzień

Wynagrodzenie pracownika

3 000

Ubezpieczenie wypadkowe

50

Ubezpieczenie emerytalne

293

Ubezpieczenie rentowe

195

Fundusz Pracy

74

FGŚP

3

Cała kwota

3 614

BruttoUbezpieczeniePodstawa opodatkowanaZaliczka na podatekNetto
emerytalnerentowechorobowezdrowotne
styczeń3 000.00292.8045.0073.50232.982 339.00153.002 202.72 zł
luty3 000.00292.8045.0073.50232.982 339.00153.002 202.72 zł
marzec3 000.00292.8045.0073.50232.982 339.00153.002 202.72 zł
kwiecień3 000.00292.8045.0073.50232.982 339.00153.002 202.72 zł
maj3 000.00292.8045.0073.50232.982 339.00153.002 202.72 zł
czerwiec3 000.00292.8045.0073.50232.982 339.00153.002 202.72 zł
lipiec3 000.00292.8045.0073.50232.982 339.00153.002 202.72 zł
sierpień3 000.00292.8045.0073.50232.982 339.00153.002 202.72 zł
wrzesień3 000.00292.8045.0073.50232.982 339.00153.002 202.72 zł
październik3 000.00292.8045.0073.50232.982 339.00153.002 202.72 zł
listopad3 000.00292.8045.0073.50232.982 339.00153.002 202.72 zł
grudzień3 000.00292.8045.0073.50232.982 339.00153.002 202.72 zł
Rocznie 36 000.003 513.60540.00882.002 795.7628 068.001 836.0026 432.64 zł
Wynagrodzenie pracownikaUbezpieczenieFP i FGŚPSuma
emerytalnerentowewypadkowe
styczeń3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
luty3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
marzec3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
kwiecień3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
maj3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
czerwiec3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
lipiec3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
sierpień3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
wrzesień3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
październik3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
listopad3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
grudzień3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
Rocznie 36 000.003 513.602 340.00601.20918.0043 372.80 zł
Zmień kryteria obliczeń

Umowa o pracę to dokument będący oświadczeniem woli, który potwierdza zobowiązanie pracownika do wykonywania określonego rodzaju pracy względem pracodawcy. Moment złożenia podpisów na umowie o pracę ma charakter czynności prawnej, na podstawie której obu stronom przysługują określone prawa i zobowiązania wynikające z Kodeksu Pracy. Umowa o pracę musi mieć charakter dokumentu pisemnego, który pracodawca przekazuje pracownikowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Umowa o pracę może zostać zawarta na: okres próbny, na czas określony (w tym umowa na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo), na czas nieokreślony. Ten rodzaj umowy gwarantuje: stabilne zatrudnienie, minimalną wysokość wynagrodzenia, prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego, adekwatny do stażu pracy okres wypowiedzenia, ochronę kobiet w ciąży oraz rodziców przebywających na urlopach macierzyńskim i rodzicielskim, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub domu, przy zdolności kredytowej na podstawie osiąganego wynagrodzenia.

W treści umowy o pracę muszą znaleźć się:

 • strony umowy
 • rodzaj umowy
 • data zawarcia
 • warunki pracy
 • warunki płacy

Umowa o pracę musi określać dokładnie:

 • rodzaj wykonywanej pracy
 • miejsce wykonywanej pracy
 • wynagrodzenie przysługujące za wykonaną pracę ze wskazaniem składników wynagrodzenia
 • wymiar czasu pracy
 • termin rozpoczęcia pracy

Umowę o pracę można rozwiązać:

 • na podstawie wypowiedzenia
 • na mocy porozumienia stron
 • bez wypowiedzenia (musi być wskazana przyczyna i uzasadnienie oraz adnotacja o możliwości odwołania)
 • po upływie czasu, na który została zawarta
 • wraz z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta
Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa zlecenie

2 267

netto (na rękę)

3 000

brutto

Ubezpieczenie emerytalne

293

Ubezpieczenie rentowe

45

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

240

Zaliczka na podatek

156

Pokaż szczegóły
Zwiń szczegóły

Umowa zlecenie

2 267

netto (na rękę)

Umowa zlecenie - koszty i zarobki styczeń - grudzień

Zmień kryteria obliczeń

Kwota netto

2 267

Ubezpieczenie emerytalne

293

Ubezpieczenie rentowe

45

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

240

Zaliczka na podatek

156

Kwota brutto

3 000

Koszty pracodawcy styczeń - grudzień

Wynagrodzenie pracownika

3 000

Ubezpieczenie wypadkowe

50

Ubezpieczenie emerytalne

293

Ubezpieczenie rentowe

195

Fundusz Pracy

74

FGŚP

3

Cała kwota

3 614

BruttoUbezpieczeniePodstawa opodatkowanaZaliczka na podatekNetto
emerytalnerentowechorobowezdrowotne
styczeń3 000.00292.8045.000.00239.602 130.00156.002 266.60 zł
luty3 000.00292.8045.000.00239.602 130.00156.002 266.60 zł
marzec3 000.00292.8045.000.00239.602 130.00156.002 266.60 zł
kwiecień3 000.00292.8045.000.00239.602 130.00156.002 266.60 zł
maj3 000.00292.8045.000.00239.602 130.00156.002 266.60 zł
czerwiec3 000.00292.8045.000.00239.602 130.00156.002 266.60 zł
lipiec3 000.00292.8045.000.00239.602 130.00156.002 266.60 zł
sierpień3 000.00292.8045.000.00239.602 130.00156.002 266.60 zł
wrzesień3 000.00292.8045.000.00239.602 130.00156.002 266.60 zł
październik3 000.00292.8045.000.00239.602 130.00156.002 266.60 zł
listopad3 000.00292.8045.000.00239.602 130.00156.002 266.60 zł
grudzień3 000.00292.8045.000.00239.602 130.00156.002 266.60 zł
Rocznie 36 000.003 513.60540.000.002 875.2025 560.001 872.0027 199.20 zł
Wynagrodzenie pracownikaUbezpieczenieFP i FGŚPSuma
emerytalnerentoweWypadkowe
styczeń3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
luty3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
marzec3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
kwiecień3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
maj3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
czerwiec3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
lipiec3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
sierpień3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
wrzesień3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
październik3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
listopad3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
grudzień3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
Rocznie 36 000.003 513.602 340.00601.20918.0043 372.80 zł
Zmień kryteria obliczeń

Umowa zlecenie ma charakter cywilnoprawny i podlega przepisom Kodeksu Cywilnego. Może być zawarta w formie pisemnej i ustnej. Na podstawie zawartej umowy zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności/zadania względem zleceniodawcy. Ten rodzaj umowy nie zapewnia ochrony zatrudnienia, wynagrodzenia oraz prawa do urlopu. Niesie ze sobą pewne ograniczenia jak choćby brak możliwości zaciągnięcia kredytu hipotecznego, czy możliwości skorzystania z zasiłku chorobowego i macierzyńskiego (jest to dobrowolny rodzaj ubezpieczenia, który przy ograniczeniu kosztów pracy wynikających z umowy zlecenia, nie jest opłacany przez zleceniodawcę). Umowa zlecenie chętnie podpisywania jest przez osoby już ubezpieczone (takie, które świadczą pracę na podstawie umowy o pracę i wykonują dodatkowe zlecenie, czyli przez uczniów i studentów do 26. roku życia oraz kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim). Zleceniodawcy wolą z kolei ten rodzaj umowy ze względu na niższe niż przy umowie o pracę koszty, które muszą ponosić pracodawcy. Plusem takiej umowy jest możliwość jej wypowiedzenia w każdym czasie. Gdy umowa zlecenie jest jedynym tytułem do ubezpieczeń, wtedy zleceniodawca musi obowiązkowo odprowadzić składkę ZUS: emerytalną, rentową, zdrowotną. Jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie zleceniodawcy, musi on także odprowadzić składkę wypadkową. Składka chorobowa jest dobrowolna.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o dzieło

2 592

netto (na rękę)

3 000

brutto

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

0

Zaliczka na podatek

408

Pokaż szczegóły
Zwiń szczegóły

Umowa o dzieło

2 592

netto (na rękę)

Umowa o dzieło - koszty i zarobki styczeń - grudzień

Zmień kryteria obliczeń

Kwota netto

2 592

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

0

Zaliczka na podatek

408

Kwota brutto

3 000

Koszty pracodawcy styczeń - grudzień

Wynagrodzenie pracownika

3 000

Ubezpieczenie wypadkowe

0

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Fundusz Pracy

0

FGŚP

0

Cała kwota

3 000

BruttoUbezpieczeniePodstawa opodatkowanaZaliczka na podatekNetto
emerytalnerentowechorobowezdrowotne
styczeń3 000.000.000.000.000.002 400.00408.002 592.00 zł
luty3 000.000.000.000.000.002 400.00408.002 592.00 zł
marzec3 000.000.000.000.000.002 400.00408.002 592.00 zł
kwiecień3 000.000.000.000.000.002 400.00408.002 592.00 zł
maj3 000.000.000.000.000.002 400.00408.002 592.00 zł
czerwiec3 000.000.000.000.000.002 400.00408.002 592.00 zł
lipiec3 000.000.000.000.000.002 400.00408.002 592.00 zł
sierpień3 000.000.000.000.000.002 400.00408.002 592.00 zł
wrzesień3 000.000.000.000.000.002 400.00408.002 592.00 zł
październik3 000.000.000.000.000.002 400.00408.002 592.00 zł
listopad3 000.000.000.000.000.002 400.00408.002 592.00 zł
grudzień3 000.000.000.000.000.002 400.00408.002 592.00 zł
Rocznie 36 000.000.000.000.000.0028 800.004 896.0031 104.00 zł
Wynagrodzenie pracownikaUbezpieczenieFP i FGŚPSuma
emerytalnerentoweWypadkowe
styczeń3 000.000.000.000.000.003 000.00 zł
luty3 000.000.000.000.000.003 000.00 zł
marzec3 000.000.000.000.000.003 000.00 zł
kwiecień3 000.000.000.000.000.003 000.00 zł
maj3 000.000.000.000.000.003 000.00 zł
czerwiec3 000.000.000.000.000.003 000.00 zł
lipiec3 000.000.000.000.000.003 000.00 zł
sierpień3 000.000.000.000.000.003 000.00 zł
wrzesień3 000.000.000.000.000.003 000.00 zł
październik3 000.000.000.000.000.003 000.00 zł
listopad3 000.000.000.000.000.003 000.00 zł
grudzień3 000.000.000.000.000.003 000.00 zł
Rocznie 36 000.000.000.000.000.0036 000.00 zł
Zmień kryteria obliczeń
Umowa o dzieło ma charakter umowy cywilnoprawnej i podlega przepisom Kodeksu Cywilnego. Na podstawie umowy o dzieło wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła względem zamawiającego, za które przysługuje mu wynagrodzenie. Umowa o dzieło jest elastyczna, co oznacza, że miejsce wykonywania dzieła i sposób jego realizacji pozostaje w gestii wykonawcy, o ile inaczej nie stanowią zapisy w umowie. Plusem umowy o dzieło jest możliwość przekazania jego wykonania osobie trzeciej, jeśli umowa nie stanowi inaczej. Nie można wypowiedzieć umowy o dzieło, jednak można od niej odstąpić w przewidzianych sytuacjach określonych w umowie. Dzieło może mieć charakter materialny i niematerialny. W pierwszym przypadku jest ono dostrzegalne i namacalne w świecie zewnętrznym. W drugim przypadku jest to rezultat pracy umysłowej, twórczej lub artystycznej. Umowa o dzieło nie zobowiązuje do opłacania żadnych składek, chyba że jest ona wykonywana przez pracownika zatrudnionego u pracodawcy na podstawie umowy o pracę i na jego rzecz pracownik wykonuje dzieło.* Umowa o dzieło nie podlega składkom ZUS:
 • emerytalnej*
 • rentowej*
 • wypadkowej
 • chorobowej
 • zdrowotnej*
Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa B2B

2 484

na rękę (po opłaceniu ZUS i podatków)

z ulgą na start

3 000

brutto

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

362

Zaliczka na podatek

154

Fundusz pracy

0

Ubezpieczenie wypadkowe

0

Pokaż szczegóły
Zwiń szczegóły

Umowa B2B

2 484

na rękę (po opłaceniu ZUS i podatków)

Umowa B2B - koszty i zarobki

Zmień kryteria obliczeń

Kwota na rękę

2 484

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

362

Zaliczka na podatek

154

Fundusz pracy

0

Ubezpieczenie wypadkowe

0

Kwota brutto

3 000

KWOTA Z FAKTURYUbezpieczenieZaliczka na podatekFundusz pracyWYPŁATA (NA RĘKĘ)
emerytalnerentowechorobowezdrowotnewypadkowe
styczeń3 000.000.000.000.00362.340.00154.000.002 483.66 zł
luty3 000.000.000.000.00362.340.00154.000.002 483.66 zł
marzec3 000.000.000.000.00362.340.00154.000.002 483.66 zł
kwiecień3 000.000.000.000.00362.340.00154.000.002 483.66 zł
maj3 000.000.000.000.00362.340.00154.000.002 483.66 zł
czerwiec3 000.000.000.000.00362.340.00154.000.002 483.66 zł
lipiec3 000.00152.2662.400.00362.3413.03115.000.002 294.97 zł
sierpień3 000.00152.2662.400.00362.3413.03115.000.002 294.97 zł
wrzesień3 000.00152.2662.400.00362.3413.03115.000.002 294.97 zł
październik3 000.00152.2662.400.00362.3413.03115.000.002 294.97 zł
listopad3 000.00152.2662.400.00362.3413.03115.000.002 294.97 zł
grudzień3 000.00152.2662.400.00362.3413.03115.000.002 294.97 zł
Rocznie 36 000.00913.56374.400.004 348.0878.181 614.000.0028 671.78 zł
Zmień kryteria obliczeń

Umowa o współpracy nazywana jest także potocznie B2B lub samozatrudnieniem. Jest to umowa z rodzaju cywilnoprawnych i zawierana jest na podstawie przepisów określonych w Kodeksie Cywilnym. Umowa o współpracy jest chętnie wybieraną formą na rynku pracy, gdyż pozwala zwiększyć swoją atrakcyjność jako kandydata do pracy. Poza tym usługi świadczone przez osobę samozatrudnioną mogą być wykonywane także na poczet innych osób lub firm, o ile nie została podpisana umowa na wyłączność. Osoba samozatrudniona może odliczyć sobie od dochodu koszty prowadzenia firmy. Nie ma jednak możliwości płatnego urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego/tacierzyńskiego. Jest to jednak wygodna forma współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, która przynosi większe zyski. Samozatrudnieni zobowiązani są do opłacania składek ZUS - ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dobrowolne są pozostałe składki, jeśli jest to jednoosobowa działalność gospodarcza. Samozatrudniony jest także zobowiązany do odprowadzania podatków do Urzędu Skarbowego. Pracodawca (tu firma) ponosi niższe koszty zatrudnienia, a pracownik (tu przedsiębiorca) zyskuje wyższą kwotę wynagrodzenia, niż w przypadku umowy o pracę. Praca na własny rachunek może być wykonywana w siedzibie firmy, z którą współpracujemy lub w dowolnym miejscu i czasie. Najważniejsza jest terminowość.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

 

Kalkulator wynagrodzeń to wartościowe narzędzie, które w sposób niezwykle intuicyjny pozwala obliczyć wysokość pensji netto lub brutto w zależności od rodzaju umowy. Kalkulator oprócz podstawowej funkcji, jaką jest wyliczenie wysokości wynagrodzenia, podaje także wszystkie składniki pensji, jak: składki ZUS, koszty pracodawcy, zaliczkę na podatek, koszty uzyskania przychodu itd. Wszystko w zależności od rodzaju zawartej umowy, czyli: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracy. To najszybszy sposób, aby dowiedzieć się, z czego składa się Twoje wynagrodzenie i jaka jest jego wysokość.

Aby lepiej zobrazować poszczególne elementy naliczania pensji, dobrze jest zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami.

Oto kilka z nich:

 • wartość wynagrodzenia brutto - to wysokość wynagrodzenia wraz ze składnikami: podatku i składkami ZUS, o które pomniejszana jest faktycznie wypłacana pensja
 • wartość wynagrodzenia netto - to tzw. wynagrodzenie na rękę, które jest wypłacane pracownikowi po potrąceniu wszelkich obciążeń wynikających z umowy
 • koszty pracodawcy - to koszt, który ponosi pracodawca tytułem wynagradzania swojego pracownika wynikający z umowy o pracę
 • koszty uzyskania przychodu - jest to rodzaj poniesionego wydatku w celu uzyskania przychodu, bądź też utrzymania źródła przychodów

Należy pamiętać, że każdy rodzaj umowy określa dokładnie składniki wynagrodzenia, które znacznie różnią się między sobą

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.