Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator zaawansowany

Sprawdź czy uzupełniłeś wymagane pole oraz czy wprowadzone kwoty spełniają poniższe kryteria: min. kwota brutto (na pełny etat): 2 100 zł max. kwota brutto: 170 000 zł
Sprawdź czy uzupełniłeś wymagane pole oraz czy wprowadzone kwoty spełniają poniższe kryteria: min. kwota brutto: 13 zł max. kwota brutto: 170 000 zł
Sprawdź czy uzupełniłeś wymagane pole oraz czy wprowadzone kwoty spełniają poniższe kryteria: min. kwota brutto: 1 zł max. kwota brutto: 89 000 zł
Sprawdź czy uzupełniłeś wymagane pole oraz czy wprowadzone kwoty spełniają poniższe kryteria: min. kwota brutto: 1 zł max. kwota brutto: 1 000 000 zł

Umowa o pracę

2 157

netto (na rękę)

3 000

brutto

Ubezpieczenie emerytalne

293

Ubezpieczenie rentowe

45

Ubezpieczenie chorobowe

74

Ubezpieczenie zdrowotne

233

Zaliczka na podatek

199

Pokaż szczegóły
Zwiń szczegóły

Umowa o pracę

2 157

netto (na rękę)

Umowa o pracę - koszty i zarobki styczeń - grudzień

Zmień kryteria obliczeń

Kwota netto

2 157

Ubezpieczenie emerytalne

293

Ubezpieczenie rentowe

45

Ubezpieczenie chorobowe

74

Ubezpieczenie zdrowotne

233

Zaliczka na podatek

199

Kwota brutto

3 000

Koszty pracodawcy styczeń - grudzień

Wynagrodzenie pracownika

3 000

Ubezpieczenie wypadkowe

50

Ubezpieczenie emerytalne

293

Ubezpieczenie rentowe

195

Fundusz Pracy

74

FGŚP

3

Cała kwota

3 614

BruttoUbezpieczeniePodstawa opodatkowanaZaliczka na podatekNetto
emerytalnerentowechorobowezdrowotne
styczeń3 000.00292.8045.0073.50232.982 477.00199.002 156.72 zł
luty3 000.00292.8045.0073.50232.982 477.00199.002 156.72 zł
marzec3 000.00292.8045.0073.50232.982 477.00199.002 156.72 zł
kwiecień3 000.00292.8045.0073.50232.982 477.00199.002 156.72 zł
maj3 000.00292.8045.0073.50232.982 477.00199.002 156.72 zł
czerwiec3 000.00292.8045.0073.50232.982 477.00199.002 156.72 zł
lipiec3 000.00292.8045.0073.50232.982 477.00199.002 156.72 zł
sierpień3 000.00292.8045.0073.50232.982 477.00199.002 156.72 zł
wrzesień3 000.00292.8045.0073.50232.982 477.00199.002 156.72 zł
październik3 000.00292.8045.0073.50232.982 477.00199.002 156.72 zł
listopad3 000.00292.8045.0073.50232.982 477.00199.002 156.72 zł
grudzień3 000.00292.8045.0073.50232.982 477.00199.002 156.72 zł
Rocznie 36 000.003 513.60540.00882.002 795.7629 724.002 388.0025 880.64 zł
Wynagrodzenie pracownikaUbezpieczenieFP i FGŚPSuma
emerytalnerentowewypadkowe
styczeń3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
luty3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
marzec3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
kwiecień3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
maj3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
czerwiec3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
lipiec3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
sierpień3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
wrzesień3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
październik3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
listopad3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
grudzień3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
Rocznie 36 000.003 513.602 340.00601.20918.0043 372.80 zł
Zmień kryteria obliczeń

Umowa o pracę to dokument będący oświadczeniem woli, który potwierdza zobowiązanie pracownika do wykonywania określonego rodzaju pracy względem pracodawcy. Moment złożenia podpisów na umowie o pracę ma charakter czynności prawnej, na podstawie której obu stronom przysługują określone prawa i zobowiązania wynikające z Kodeksu Pracy. Umowa o pracę musi mieć charakter dokumentu pisemnego, który pracodawca przekazuje pracownikowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Umowa o pracę może zostać zawarta na: okres próbny, na czas określony (w tym umowa na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo), na czas nieokreślony. Ten rodzaj umowy gwarantuje: stabilne zatrudnienie, minimalną wysokość wynagrodzenia, prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego, adekwatny do stażu pracy okres wypowiedzenia, ochronę kobiet w ciąży oraz rodziców przebywających na urlopach macierzyńskim i rodzicielskim, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub domu, przy zdolności kredytowej na podstawie osiąganego wynagrodzenia.

W treści umowy o pracę muszą znaleźć się:

 • strony umowy
 • rodzaj umowy
 • data zawarcia
 • warunki pracy
 • warunki płacy

Umowa o pracę musi określać dokładnie:

 • rodzaj wykonywanej pracy
 • miejsce wykonywanej pracy
 • wynagrodzenie przysługujące za wykonaną pracę ze wskazaniem składników wynagrodzenia
 • wymiar czasu pracy
 • termin rozpoczęcia pracy

Umowę o pracę można rozwiązać:

 • na podstawie wypowiedzenia
 • na mocy porozumienia stron
 • bez wypowiedzenia (musi być wskazana przyczyna i uzasadnienie oraz adnotacja o możliwości odwołania)
 • po upływie czasu, na który została zawarta
 • wraz z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta
Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa zlecenie

2 246

netto (na rękę)

3 000

brutto

Ubezpieczenie emerytalne

293

Ubezpieczenie rentowe

45

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

240

Zaliczka na podatek

177

Pokaż szczegóły
Zwiń szczegóły

Umowa zlecenie

2 246

netto (na rękę)

Umowa zlecenie - koszty i zarobki styczeń - grudzień

Zmień kryteria obliczeń

Kwota netto

2 246

Ubezpieczenie emerytalne

293

Ubezpieczenie rentowe

45

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

240

Zaliczka na podatek

177

Kwota brutto

3 000

Koszty pracodawcy styczeń - grudzień

Wynagrodzenie pracownika

3 000

Ubezpieczenie wypadkowe

50

Ubezpieczenie emerytalne

293

Ubezpieczenie rentowe

195

Fundusz Pracy

74

FGŚP

3

Cała kwota

3 614

BruttoUbezpieczeniePodstawa opodatkowanaZaliczka na podatekNetto
emerytalnerentowechorobowezdrowotne
styczeń3 000.00292.8045.000.00239.602 129.76177.002 245.60 zł
luty3 000.00292.8045.000.00239.602 129.76177.002 245.60 zł
marzec3 000.00292.8045.000.00239.602 129.76177.002 245.60 zł
kwiecień3 000.00292.8045.000.00239.602 129.76177.002 245.60 zł
maj3 000.00292.8045.000.00239.602 129.76177.002 245.60 zł
czerwiec3 000.00292.8045.000.00239.602 129.76177.002 245.60 zł
lipiec3 000.00292.8045.000.00239.602 129.76177.002 245.60 zł
sierpień3 000.00292.8045.000.00239.602 129.76177.002 245.60 zł
wrzesień3 000.00292.8045.000.00239.602 129.76177.002 245.60 zł
październik3 000.00292.8045.000.00239.602 129.76177.002 245.60 zł
listopad3 000.00292.8045.000.00239.602 129.76177.002 245.60 zł
grudzień3 000.00292.8045.000.00239.602 129.76177.002 245.60 zł
Rocznie 36 000.003 513.60540.000.002 875.2025 557.122 124.0026 947.20 zł
Wynagrodzenie pracownikaUbezpieczenieFP i FGŚPSuma
emerytalnerentoweWypadkowe
styczeń3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
luty3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
marzec3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
kwiecień3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
maj3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
czerwiec3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
lipiec3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
sierpień3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
wrzesień3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
październik3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
listopad3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
grudzień3 000.00292.80195.0050.1076.503 614.40 zł
Rocznie 36 000.003 513.602 340.00601.20918.0043 372.80 zł
Zmień kryteria obliczeń

Umowa zlecenie ma charakter cywilnoprawny i podlega przepisom Kodeksu Cywilnego. Może być zawarta w formie pisemnej i ustnej. Na podstawie zawartej umowy zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności/zadania względem zleceniodawcy. Ten rodzaj umowy nie zapewnia ochrony zatrudnienia, wynagrodzenia oraz prawa do urlopu. Niesie ze sobą pewne ograniczenia jak choćby brak możliwości zaciągnięcia kredytu hipotecznego, czy możliwości skorzystania z zasiłku chorobowego i macierzyńskiego (jest to dobrowolny rodzaj ubezpieczenia, który przy ograniczeniu kosztów pracy wynikających z umowy zlecenia, nie jest opłacany przez zleceniodawcę). Umowa zlecenie chętnie podpisywania jest przez osoby już ubezpieczone (takie, które świadczą pracę na podstawie umowy o pracę i wykonują dodatkowe zlecenie, czyli przez uczniów i studentów do 26. roku życia oraz kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim). Zleceniodawcy wolą z kolei ten rodzaj umowy ze względu na niższe niż przy umowie o pracę koszty, które muszą ponosić pracodawcy. Plusem takiej umowy jest możliwość jej wypowiedzenia w każdym czasie. Gdy umowa zlecenie jest jedynym tytułem do ubezpieczeń, wtedy zleceniodawca musi obowiązkowo odprowadzić składkę ZUS: emerytalną, rentową, zdrowotną. Jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie zleceniodawcy, musi on także odprowadzić składkę wypadkową. Składka chorobowa jest dobrowolna.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o dzieło

2 568

netto (na rękę)

3 000

brutto

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

0

Zaliczka na podatek

432

Pokaż szczegóły
Zwiń szczegóły

Umowa o dzieło

2 568

netto (na rękę)

Umowa o dzieło - koszty i zarobki styczeń - grudzień

Zmień kryteria obliczeń

Kwota netto

2 568

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

0

Zaliczka na podatek

432

Kwota brutto

3 000

Koszty pracodawcy styczeń - grudzień

Wynagrodzenie pracownika

3 000

Ubezpieczenie wypadkowe

0

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Fundusz Pracy

0

FGŚP

0

Cała kwota

0

BruttoUbezpieczeniePodstawa opodatkowanaZaliczka na podatekNetto
emerytalnerentowechorobowezdrowotne
styczeń3 000.000.000.000.000.002 400.00432.002 568.00 zł
luty3 000.000.000.000.000.002 400.00432.002 568.00 zł
marzec3 000.000.000.000.000.002 400.00432.002 568.00 zł
kwiecień3 000.000.000.000.000.002 400.00432.002 568.00 zł
maj3 000.000.000.000.000.002 400.00432.002 568.00 zł
czerwiec3 000.000.000.000.000.002 400.00432.002 568.00 zł
lipiec3 000.000.000.000.000.002 400.00432.002 568.00 zł
sierpień3 000.000.000.000.000.002 400.00432.002 568.00 zł
wrzesień3 000.000.000.000.000.002 400.00432.002 568.00 zł
październik3 000.000.000.000.000.002 400.00432.002 568.00 zł
listopad3 000.000.000.000.000.002 400.00432.002 568.00 zł
grudzień3 000.000.000.000.000.002 400.00432.002 568.00 zł
Rocznie 36 000.000.000.000.000.0028 800.005 184.0030 816.00 zł
Wynagrodzenie pracownikaUbezpieczenieFP i FGŚPSuma
emerytalnerentoweWypadkowe
styczeń3 000.000.000.000.000.000.00 zł
luty3 000.000.000.000.000.000.00 zł
marzec3 000.000.000.000.000.000.00 zł
kwiecień3 000.000.000.000.000.000.00 zł
maj3 000.000.000.000.000.000.00 zł
czerwiec3 000.000.000.000.000.000.00 zł
lipiec3 000.000.000.000.000.000.00 zł
sierpień3 000.000.000.000.000.000.00 zł
wrzesień3 000.000.000.000.000.000.00 zł
październik3 000.000.000.000.000.000.00 zł
listopad3 000.000.000.000.000.000.00 zł
grudzień3 000.000.000.000.000.000.00 zł
Rocznie 36 000.000.000.000.000.000.00 zł
Zmień kryteria obliczeń
Umowa o dzieło ma charakter umowy cywilnoprawnej i podlega przepisom Kodeksu Cywilnego. Na podstawie umowy o dzieło wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła względem zamawiającego, za które przysługuje mu wynagrodzenie. Umowa o dzieło jest elastyczna, co oznacza, że miejsce wykonywania dzieła i sposób jego realizacji pozostaje w gestii wykonawcy, o ile inaczej nie stanowią zapisy w umowie. Plusem umowy o dzieło jest możliwość przekazania jego wykonania osobie trzeciej, jeśli umowa nie stanowi inaczej. Nie można wypowiedzieć umowy o dzieło, jednak można od niej odstąpić w przewidzianych sytuacjach określonych w umowie. Dzieło może mieć charakter materialny i niematerialny. W pierwszym przypadku jest ono dostrzegalne i namacalne w świecie zewnętrznym. W drugim przypadku jest to rezultat pracy umysłowej, twórczej lub artystycznej. Umowa o dzieło nie zobowiązuje do opłacania żadnych składek, chyba że jest ona wykonywana przez pracownika zatrudnionego u pracodawcy na podstawie umowy o pracę i na jego rzecz pracownik wykonuje dzieło.* Umowa o dzieło nie podlega składkom ZUS:
 • emerytalnej*
 • rentowej*
 • wypadkowej
 • chorobowej
 • zdrowotnej*
Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa B2B

2 459

na rękę (po opłaceniu ZUS i podatków)

z ulgą na start

3 000

brutto

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

342

Zaliczka na podatek

199

Fundusz pracy

0

Ubezpieczenie wypadkowe

0

Pokaż szczegóły
Zwiń szczegóły

Umowa B2B

2 459

na rękę (po opłaceniu ZUS i podatków)

Umowa B2B - koszty i zarobki

Zmień kryteria obliczeń

Kwota na rękę

2 459

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

342

Zaliczka na podatek

199

Fundusz pracy

0

Ubezpieczenie wypadkowe

0

Kwota brutto

3 000

KWOTA Z FAKTURYUbezpieczenieZaliczka na podatekFundusz pracyWYPŁATA (NA RĘKĘ)
emerytalnerentowechorobowezdrowotnewypadkowe
styczeń3 000.000.000.000.00342.320.00199.000.002 458.68 zł
luty3 000.000.000.000.00342.320.00199.000.002 458.68 zł
marzec3 000.000.000.000.00342.320.00199.000.002 458.68 zł
kwiecień3 000.000.000.000.00342.320.00199.000.002 458.68 zł
maj3 000.000.000.000.00342.320.00199.000.002 458.68 zł
czerwiec3 000.000.000.000.00342.320.00199.000.002 458.68 zł
lipiec3 000.00131.7654.000.00342.3211.27164.000.002 296.65 zł
sierpień3 000.00131.7654.000.00342.3211.27164.000.002 296.65 zł
wrzesień3 000.00131.7654.000.00342.3211.27164.000.002 296.65 zł
październik3 000.00131.7654.000.00342.3211.27164.000.002 296.65 zł
listopad3 000.00131.7654.000.00342.3211.27164.000.002 296.65 zł
grudzień3 000.00131.7654.000.00342.3211.27164.000.002 296.65 zł
Rocznie 36 000.00790.56324.000.004 107.8467.622 178.000.0028 531.98 zł
Zmień kryteria obliczeń

Umowa o współpracy nazywana jest także potocznie B2B lub samozatrudnieniem. Jest to umowa z rodzaju cywilnoprawnych i zawierana jest na podstawie przepisów określonych w Kodeksie Cywilnym. Umowa o współpracy jest chętnie wybieraną formą na rynku pracy, gdyż pozwala zwiększyć swoją atrakcyjność jako kandydata do pracy. Poza tym usługi świadczone przez osobę samozatrudnioną mogą być wykonywane także na poczet innych osób lub firm, o ile nie została podpisana umowa na wyłączność. Osoba samozatrudniona może odliczyć sobie od dochodu koszty prowadzenia firmy. Nie ma jednak możliwości płatnego urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego/tacierzyńskiego. Jest to jednak wygodna forma współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, która przynosi większe zyski. Samozatrudnieni zobowiązani są do opłacania składek ZUS - ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dobrowolne są pozostałe składki, jeśli jest to jednoosobowa działalność gospodarcza. Samozatrudniony jest także zobowiązany do odprowadzania podatków do Urzędu Skarbowego. Pracodawca (tu firma) ponosi niższe koszty zatrudnienia, a pracownik (tu przedsiębiorca) zyskuje wyższą kwotę wynagrodzenia, niż w przypadku umowy o pracę. Praca na własny rachunek może być wykonywana w siedzibie firmy, z którą współpracujemy lub w dowolnym miejscu i czasie. Najważniejsza jest terminowość.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

 

Kalkulator wynagrodzeń to wartościowe narzędzie, które w sposób niezwykle intuicyjny pozwala obliczyć wysokość pensji netto lub brutto w zależności od rodzaju umowy. Kalkulator oprócz podstawowej funkcji, jaką jest wyliczenie wysokości wynagrodzenia, podaje także wszystkie składniki pensji, jak: składki ZUS, koszty pracodawcy, zaliczkę na podatek, koszty uzyskania przychodu itd. Wszystko w zależności od rodzaju zawartej umowy, czyli: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracy. To najszybszy sposób, aby dowiedzieć się, z czego składa się Twoje wynagrodzenie i jaka jest jego wysokość.

Aby lepiej zobrazować poszczególne elementy naliczania pensji, dobrze jest zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami.

Oto kilka z nich:

 • wartość wynagrodzenia brutto - to wysokość wynagrodzenia wraz ze składnikami: podatku i składkami ZUS, o które pomniejszana jest faktycznie wypłacana pensja
 • wartość wynagrodzenia netto - to tzw. wynagrodzenie na rękę, które jest wypłacane pracownikowi po potrąceniu wszelkich obciążeń wynikających z umowy
 • koszty pracodawcy - to koszt, który ponosi pracodawca tytułem wynagradzania swojego pracownika wynikający z umowy o pracę
 • koszty uzyskania przychodu - jest to rodzaj poniesionego wydatku w celu uzyskania przychodu, bądź też utrzymania źródła przychodów

Należy pamiętać, że każdy rodzaj umowy określa dokładnie składniki wynagrodzenia, które znacznie różnią się między sobą

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.