Praca Nauczyciel

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 52

 • Specjalista - Edukator w Laboratorium o Nowych Technologiach

  Centrum Nauki Kopernik   Warszawa, Powiśle    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / na zastępstwo  część etatu
  2 dni
  W Laboratoriach inspirujemy do odkrywania i rozumienia otaczającego nas świata. Pokazujemy, że harmonijny rozwój cywilizacyjny wymaga nie tylko odkryć naukowych czy nowych rozwiązań, ale i refleksji nad ich konsekwencjami. W swojej pracy przygotowujemy warsztaty, podczas których pod naszą...

Oferty urzędu pracy

Praca nauczyciel

Praca jako nauczyciel to nie tylko wyzwanie zawodowe, lecz także wyjątkowa szansa na kształtowanie przyszłości poprzez edukację kolejnych pokoleń młodych ludzi. Jest to profesja, w której codzienny wysiłek pracownika oświaty przekłada się na rozwój umysłowy i społeczny uczniów, tym samym tworząc fundamenty ich dorosłego życia. Innymi słowy, bycie nauczycielem to nie zwykła praca, ale nierzadko pełnienie roli mentora, przewodnika dla dzieci i młodzieży. Zawód ma wiele wyzwań i uważany jest za trudny, niemniej jest też źródłem wielu radości i satysfakcji. Zastanawiasz się, czy praca w oświacie jest dla Ciebie i jak wygląda codzienność w szkole? Zapoznaj się z opisem stanowiska nauczyciela i poznaj wyzwania związane z tym zawodem. Podpowiadamy też, jak najszybciej znaleźć posadę nauczyciela w Warszawie, Łodzi czy mniejszych miejscowościach w całym kraju.

Charakterystyka zawodu nauczyciela

Nauczyciel wypełnia rolę przewodnika w świecie wiedzy, ale też opiekuna i mentora, który jak nikt inny może zaszczepić w młodych umysłach pasję i ciekawość świata. To zawód, który wymaga wyczerpującej wiedzy w swojej dziedzinie, ale także sporej dozy empatii, cierpliwości i kreatywności w przekazywaniu wiedzy. Często mówi się, że nauczyciel to nie zawód, a powołanie. Bez wątpienia jest to pasjonujące zajęcie, które angażuje serce i umysł na rzecz rozwijania potencjału młodych odkrywców. Zastanawiając się nad tą ścieżką kariery, warto jednak mieć na uwadze, że praca w szkole czy przedszkolu jest również trudna, obciążająca i fizycznie, i psychicznie. Co więcej, oferowane wynagrodzenie nie zawsze należycie wynagradza trud wkładany w nauczanie młodych osób. Kolejną trudnością jest często zmieniające się prawo oświatowe i podstawy programowe nauczania, co z kolei wymusza na nauczycielach i dyrektorach szkół wprowadzanie zmian w lekcjach, planach nauki itp.

Kolejne zagadnienie, jakie warto poruszyć, omawiając zawód nauczyciela, to dostępność ofert pracy – kuratorium oświaty nieustannie informuje o nowych wakatach, a etaty w wielu miejscowościach dostępne są praktycznie od ręki. Nauczyciele poszukujący pracy nierzadko mogą więc przebierać w ogłoszeniach, choć oczywiście często wybierają placówki dydaktyczne po prostu blisko miejsca zamieszkania. Dodatkowe możliwości w zawodzie dostarcza spopularyzowanie e-learningu. Wciąż są poszukiwani korepetytorzy matematyki, fizyki do prowadzenia zajęć przez internet.

Jak zostać nauczycielem? Wykształcenie, praktyki w szkole

Droga do kariery nauczyciela rozpoczyna się od uzyskania odpowiedniego wykształcenia. Zazwyczaj wymagane jest ukończenie studiów magisterskich ze specjalizacją pedagogiczną lub innego kierunku uzupełnionego studium pedagogicznym. W trakcie studiów kandydaci odbywają staż nauczycielski – to praktyczne przygotowanie pedagogiczne odbywane w szkołach pod nadzorem doświadczonych pedagogów. Jest to bardzo istotny element kształcenia, ponieważ stanowi okazję do praktycznego sprawdzenia umiejętności pedagogicznych oraz adaptacji do rzeczywistości szkolnej.

Nauczyciel – predyspozycje zawodowe

Bycie nauczycielem czy nauczycielką wymaga zestawu predyspozycji, które wykraczają poza wiedzę teoretyczną z danej dziedziny. Trzeba pamiętać, że nie każdy specjalista w swoim fachu jest zarazem dobrym edukatorem! Cechami kluczowymi dla tej profesji są także empatia, umiejętność słuchania, zdolność do przekazywania informacji w sposób przystępny oraz cierpliwość. Nauczyciel powinien być również otwarty na innowacje, gotowy do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych się oraz wykazywać zaangażowanie w rozwijanie umiejętności swoich uczniów. 

Jak wygląda praca nauczyciela? Najważniejsze obowiązki

W codziennej pracy w placówce edukacyjnej nie brakuje różnego rodzaju wyzwań. Tworzenie interesujących programów nauczania, prowadzenie interaktywnych lekcji, ocenianie osiągnięć uczniów oraz rozwijanie umiejętności miękkich to tylko część zadań nauczyciela. Do innych istotnych obowiązków nauczyciela należą budowanie relacji z uczniami, współpraca z ich rodzicami, organizowanie dodatkowych zajęć i dbanie o dobrą atmosferę w klasie.

Najważniejsze obowiązki na stanowisku nauczyciela to:

 • przygotowanie i prowadzenie lekcji zgodnie z programem nauczania i najwyższymi standardami placówki edukacyjnej,
 • sprawdzanie prac, klasówek, testów, zadań domowych,
 • ocenianie postępów uczniów oraz przygotowywanie raportów z ich osiągnięć,
 • tworzenie i dostosowywanie materiałów dydaktycznych do potrzeb uczniów,
 • budowanie pozytywnej atmosfery klasy i stwarzanie sprzyjającego środowiska do nauki,
 • wspieranie uczniów o różnym poziomie zdolności, potrzebach,
 • współpracowanie z rodzicami podopiecznych,
 • organizowanie i nadzorowanie dodatkowych zajęć, projektów oraz wycieczek i wyjść edukacyjnych,
 • aktualizowanie wiedzy kierunkowej, ciągłe doskonalenie się w zawodzie, odbywanie szkoleń,
 • branie aktywnego udziału w zebraniach pedagogicznych i innych formach współpracy z zespołem nauczycielskim i z rodzicami,
 • rozwiązywanie konfliktów w klasie i problemów edukacyjnych, współpracowanie z psychologiem szkolnym i innymi osobami biorącymi udział w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży.

Jakie są stopnie ścieżki zawodowej nauczyciela?

Stopnie kariery nauczyciela pozwalają na rozwijanie się zawodowe w miarę zdobywania doświadczenia i kompetencji. Od września 2022 roku obowiązują następujące stopnie:

 • nauczyciel początkujący: etap ten trwa 3 lata i 9 miesięcy lub 2 lata i 9 miesięcy (skrócona procedura),
 • nauczyciel mianowany,
 • nauczyciel dyplomowany: można nim zostać po przepracowaniu minimum 5 lat i 9 miesięcy (lub 4 lat i 9 miesięcy w skróconej procedurze) jako nauczyciel mianowany.

Jakie są zagrożenia i choroby zawodowe nauczyciela?

Praca w charakterze nauczyciela, mimo licznych zalet, nie jest pozbawiona zagrożeń. Najważniejsze to te związane z przeciążeniem aparatu głosowego, a to niestety jest częstym skutkiem wielogodzinnego mówienia do uczniów. Co więcej, w szkołach panuje wysoki poziom hałasu, który może odbijać się na słuchu, powodować bóle głowy, uczucie znużenia itp. Duża ilość czasu spędzona w pozycji siedzącej lub stojącej może prowadzić także do różnorakich problemów z kręgosłupem oraz zmian związanych z postawą ciała. Ponadto, stały bezpośredni kontakt z uczniami naraża nauczycieli na infekcje i choroby przenoszone drogą kropelkową. Z kolei wysoki poziom stresu, zwłaszcza w okresie egzaminów czy zebrań z rodzicami, może prowadzić do wypalenia zawodowego. Jak widać, niebezpieczeństw i pułapek zawodowych jest naprawdę sporo. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyciele zdawali sobie sprawę z tych potencjalnych zagrożeń i podejmowali środki profilaktyczne, takie jak regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta oraz ćwiczenie technik radzenia sobie ze stresem.

Czas pracy nauczyciela

Czas pracy jest istotnym aspektem podstawowych warunków zatrudnienia, który ma wpływ zarówno na jakość nauczania, jak i na życie zawodowe i osobiste nauczyciela. Pedagodzy zazwyczaj pracują pełen etat, co oznacza, że spędzają wiele godzin w szkole, nie tylko prowadząc lekcje, ale także przygotowując materiały dydaktyczne na lekcje, oceniając prace uczniów oraz uczestnicząc w zebraniach. Często także angażują się w dodatkowe zajęcia czy projekty edukacyjne. Długie godziny pracy mogą znacząco wpływać na balans między życiem zawodowym a prywatnym. Dlatego ważne jest, aby system edukacyjny uwzględniał zarówno efektywność pracy pedagoga, jak i jego psychiczny oraz fizyczny dobrostan. Przeciążenie obowiązkami znacznie zwiększa bowiem ryzyko wypalenia zawodowego i może prowadzić do poważnych dolegliwości i chorób. Warto zwrócić uwagę na to, że rok szkolny trwa zazwyczaj od 1 września do końca czerwca, a lipiec i sierpień to okres wakacji. Niemniej latem nauczyciele też mają do wykonania różne obowiązki związane z pracą w szkole.

Co to jest Karta Nauczyciela?

Karta Nauczyciela stanowi podstawę prawną dla pracy pedagogów. Dokument ten określa m.in. zakres obowiązków, warunki zatrudnienia, czas pracy oraz kwestie płacy pedagogów szkolnych. Karta Nauczyciela zawiera również przepisy dotyczące awansu zawodowego, doskonalenia zawodowego oraz etyki nauczycielskiej. Jest to istotny dokument, który ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków pracy i rozwoju dla nauczycieli.

Ile zarabia nauczyciel?

Na wysokość pensji nauczyciela wpływ ma stopień awansu zawodowego, staż pracy, rodzaj placówki edukacyjnej oraz region kraju, w którym pracuje dana osoba. Na ogół nauczyciele nie należą do grupy zawodów wysoko opłacanych, jednak ich zarobki w ostatnich latach podlegały stopniowemu podwyższaniu. Zgodnie z wynikami Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana pensji nauczyciela to 4860 zł brutto miesięcznie.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego – co robi? Jak nim zostać?

Wiele placówek dydaktycznych zatrudni nauczyciela przedszkolnego praktycznie od ręki. Nauczyciel wychowania przedszkolnego pełni istotną rolę w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Zadaniem osoby na tym stanowisku jest tworzenie sprzyjającej atmosfery edukacyjnej, która wspiera rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny maluchów. Nauczyciel przedszkolny dostosowuje zajęcia do potrzeb dzieci, wspomaga rozwój umiejętności komunikacyjnych i kreatywność przedszkolaków, rozwija ich zdolności społeczne. Aby zostać „przedszkolanką", „przedszkolankiem", zazwyczaj wymagane jest ukończenie studiów wyższych o kierunku pedagogicznym oraz zdobycie doświadczenia poprzez praktyki pedagogiczne.

Nauczyciel języka polskiego – jak nim zostać?

W szkołach nie brakuje wolnych stanowisk pracy dla nauczycieli o różnych specjalnościach. W deficycie często są nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, którzy zwykle szybko znają etat. Bycie polonistą to nie tylko przekazywanie wiedzy o języku polskim i polskiej literaturze, ale również rozwijanie umiejętności czytania, pisania i analizy tekstu u uczniów, a także pobudzanie kreatywności i zachęcanie do własnej twórczości. Aby zostać polonistką, polonistą, niezbędne jest ukończenie studiów magisterskich na kierunku filologia polska o specjalności nauczycielskiej i odbycie stażu nauczycielskiego w szkole. Polonista powinien posiadać nie tylko wiedzę z zakresu literatury i gramatyki, ale także umiejętność motywowania uczniów do odkrywania piękna języka oraz kształtowania umiejętności komunikacyjnych. Praca ta nie tylko rozwija młode umysły, ale również wpływa na zachowanie i pielęgnowanie języka ojczystego. 

Nauczyciel języka angielskiego – wymagania, gdzie znajdzie pracę?

Anglista to zawód, o którym marzy wiele osób. Aby zostać nauczycielem angielskiego, zazwyczaj konieczne jest ukończenie studiów wyższych o kierunku filologia angielska, a także uzyskanie uprawnień nauczycielskich (przygotowania pedagogicznego). Czasami jednak wystarczy certyfikat językowy z wysoką oceną, taki jak TEFL czy CELTA, ewentualnie bycie osobą dwujęzyczną czy native speakerem oraz odbyte praktyki w szkole. Wiedza językowa powinna być na bardzo wysokim poziomie, zarówno jeśli chodzi o gramatykę, jak i umiejętność swobodnej komunikacji. Nauczyciel angielskiego może pracować w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, a także w szkołach językowych, centrach edukacyjnych czy firmach, które prowadzą międzynarodową działalność. 

Nauczyciel biologii – jakie studia? Jak zdobyć pracę?

Aby zostać nauczycielem biologii, wymagane jest ukończenie studiów wyższych o kierunku biologia, biotechnologia lub pokrewnym i uzyskanie uprawnień pedagogicznych. Nauczyciel powinien posiadać nie tylko wiedzę fachową, ale także umiejętność przekazywania jej w sposób zrozumiały dla uczniów i dostosowany do ich wieku oraz poziomu kształcenia. Specjalista ten może pracować w szkołach różnych stopni edukacyjnych oraz pozostałych placówkach oświatowych, takich jak ośrodki edukacji ekologicznej czy parki naukowe.

Nauczyciel chemii – jakie są wymagania na to stanowisko?

Nauczyciel chemii także powinien posiadać wykształcenie kierunkowe. Do pracy w szkole niezbędne są również uprawnienia pedagogiczne. Znajomość zagadnień chemicznych oraz umiejętność przekazania wiedzy w sposób jak najprostszy, zrozumiały, ale też wzbudzający ciekawość i pasję, to niezwykle istotne dla tego stanowiska. Chemik-pedagog może pracować w placówkach edukacyjnych na różnych poziomach, od szkoły podstawowej po szkołę średnią, a także np. w centrach edukacji naukowej.

Nauczyciel geografii – studia, obowiązki

Fascynują Cię podróże, bogactwo przyrodnicze i kulturowe świata, geologia, a może zagadnienia związane z transportem czy geopolityką? Ciekawość różnorodnych zagadnień związanych z nauką geografii możesz zaszczepiać także u uczniów. Aby pracować jako nauczyciel geografii, musisz ukończyć studia wyższe o kierunku geografia lub pokrewnym, a także zdobyć uprawnienia do pracy w szkole. Nauczyciel geografii powinien mieć rozbudowaną wiedzę na temat geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej, a także posiadać umiejętność przekazania jej uczniom w ciekawy i zrozumiały sposób. Osoba na tym stanowisku może pracować w szkołach, od podstawówki po szkoły średnie, a także organizować zajęcia dodatkowe, np. z geografii regionalnej czy ekologii. Jego rolą jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale również rozbudzenie ciekawości, zrozumienie złożoności świata i zachodzących w nim procesów.

Nauczyciel – warunki zatrudnienia, dostępne umowy, czas i miejsce pracy

Warunki zatrudnienia nauczyciela są zróżnicowane, zależnie od rodzaju placówki edukacyjnej i systemu oświatowego. Nauczyciele zazwyczaj zatrudniani są na podstawie umowy o pracę. Grafik nauczyciela zazwyczaj wynika z planu lekcji i wymagań placówki oświatowej, co oznacza, że nauczyciele mogą mieć oni lekcje w różnych porach dnia. Miejsce pracy to przede wszystkim szkoły, przedszkola i inne placówki edukacyjne, ale także centra edukacyjne. Coraz popularniejsze jest też nauczanie online.

Jak szukać ofert pracy dla nauczyciela?

Istnieje wiele skutecznych sposobów na znalezienie idealnej posady. Przede wszystkim warto korzystać z Praca.pl i ustawić tu Job Alert wysyłający powiadomienie, gdy tylko pojawi się interesująca Cię oferta. Do swojego konta kandydata warto także wgrać CV, dzięki temu szybciej będziesz aplikować na wybrane anonse. Propozycje zatrudnienia znajdziesz też chociażby na stronach kuratoriów oświaty. Co więcej, placówki oświatowe, takie jak szkoły czy przedszkola, często publikują ogłoszenia rekrutacyjne na swoich stronach internetowych. Warto także nawiązać kontakt z kolegami i koleżankami z branży, którzy mogą polecić ciekawe wakaty. Networking oraz aktywne uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach edukacyjnych to doskonałe sposoby na poszerzenie kręgu kontaktów zawodowych i dowiedzenie się o atrakcyjnych ofertach pracy w szkole.

Nauczyciel – najczęściej zadawane pytania:

 • Jakie są najważniejsze wymagania wobec przyszłych nauczycieli?

Aby zostać nauczycielem, zazwyczaj musisz ukończyć studia wyższe na kierunku związanym z przedmiotem, którego chcesz nauczać. Konieczne jest też uzyskanie uprawnień potwierdzających kwalifikacje pedagogiczne i odbycie stażu nauczycielskiego w szkole.

 • Jak znaleźć pracę jako nauczyciel?

Istnieje kilka dobrych sposobów na znalezienie posady nauczyciela. Przede wszystkim przeglądaj ogłoszenia na Praca.pl. Ewentualnie możesz zaglądać bezpośrednio na strony internetowe szkół, które Cię szczególnie interesują. Warto także uczestniczyć w targach edukacyjnych, konferencjach pedagogicznych i szkoleniach, gdzie możesz nawiązać kontakty zawodowe i zacząć rozwijać swój networking. Wolne stanowiska często dostępne są od ręki, dlatego kandydaci nie powinni mieć dużych trudności ze zdobyciem etatu.